Newyddion

Llwyddiant Trin Gwallt Cambria

March 9, 2016

Emma Bailey

Cynhaliwyd rownd ranbarthol Cystadleuaeth Trin Gwallt Uwch Sgiliau Cymru yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar.

Daeth myfyrwyr talentog o Tommy’s Hair Company, Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Cambria at ei gilydd i gystadlu am le yn Rownd Derfynol Cymru a chreu argraff ar y beirniaid uchel eu parch. Roedd rhaid i bob cystadleuydd ddangos ei sgiliau creadigol, dylunio a rheoli amser trwy gwblhau tasgau torri gwallt, lliwio a steilio o fewn amser penodol.

Roedd safon y gwaith eleni yn uchel iawn a’r gystadleuaeth yn hynod gyffrous. Roedd y gwaith caled, ymrwymiad, sgil a dawn a ddangosodd y cystadleuwyr ifanc wedi creu argraff sylweddol ar y beirniaid Nicola McKenry, Cyfarwyddwr The Salon, Holt a Lindsey McElmeel, Cyfarwyddwr Steil yn Toni & Guy.

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Emma Bailey o Goleg Cambria gyda Sophie Hendy, Tommy’s Education Centre yn ail a Dominique Donlevy, Coleg Cambria yn drydydd.

Dywedodd Paula Wood, Cyfarwyddwr Gweithredol Cwricwlwm Gwasanaethau i Bobl yng Ngholeg Cambria:

“Rydym wrth ein boddau efo llwyddiant Emma a Dominique. Mae llwyddiant y ddwy yn glod i’w gwaith caled, eu ffocws, a’u hangerdd. Roedd y gystadleuaeth yn arddangos sgiliau o ansawdd uchel ein dysgwyr trin gwallt ac yn brawf o’r dysgu ysbrydoledig ac arloesol sydd wrth wraidd ein rhaglenni trin gwallt.”

Roedd hyn yn ddechrau brwd ac ysbrydoledig i’r gyfres o gystadlaethau gyda holl ddysgwyr Coleg Cambria yn mwynhau’r profiad. Mae Cystadlaethau Sgiliau Cymru yn cael eu rhedeg gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu yn y gwaith a chyflogwyr. Nod y sefydliad, sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yw codi proffil a lefel sgiliau yng Nghymru trwy gynnig y cyfle i fyfyrwyr, hyfforddai a phrentisiaid yng Nghymru gymryd rhan mewn dros 30 o gystadlaethau sgiliau yn ogystal â herio, meincnodi a chodi safon eu sgiliau. Cynhelir y digwyddiadau am ddim ac maent yn cael eu cynnal fel rhagflaenydd i gystadlaethau Wordskills y DU. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chystadlaethau a sut i fod yn rhan o’r digwyddiadau, cysylltwch â Rona Griffiths, Rheolwraig Menter a Worldskills. Rona.Griffiths@cambria.ac.uk

Dominique Donlevy