Newyddion

Llwyddiant Sgiliau Mentergarwch Myfyriwr Coleg Cambria

August 29, 2014

Sophie

Mae Sophie Thornton sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, yn arfer ei sgiliau mentergarwch a feithrinodd yn y coleg, trwy ymuno â menter busnes newydd o’r enw Woodshack, y mae ei theulu’n ei sefydlu.

Mae Sophie yn astudio Rheolaeth Anifeiliaid a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yng Ngholeg Cambria Llaneurgain. Fel rhan o’i hastudiaethau, cymerodd ran yn yr Wythnos Mentergarwch Byd-eang gan wrando ar Fodel Rôl Syniadau Mawr Cymru. Anogodd hynny iddi feddwl am ddulliau entrepreneuriaid y gallai eu defnyddio i weithio iddi hi ei hun, neu i eraill, gan fabwysiadu agwedd “mi fedra i” yn ogystal ag agwedd gadarnhaol at waith a bywyd.

Mae cwmni’r teulu y mae’n ymuno ag ef yn un lleol ac mae’n gwneud dodrefn gardd, tai chwarae i blant a chytiau cŵn safon uchel pwrpasol gyda’r ddraig goch wedi’i serio ar nifer o’r cynlluniau. Y cynllun diweddaraf yw cwt ci gyda tho llechi a’r ddraig goch wedi’i stensilio ar yr ochr.

Yn garedig iawn, cyfrannodd y teulu gwt ci at wobr raffl i godi arian i hosbisau Gogledd-ddwyrain Cymru, sef elusen y coleg am 2013-14, mewn diwrnod hwyl a gynhaliwyd ar safle Llaneurgain yn gynharach eleni.

Roedd hyn yn arbennig o ingol oherwydd bod Paul, tad Sophie, sy’n saer â chymwysterau llawn, wedi’n gwella’n llwyr o ganser yn ddiweddar.

Mae’r llun yn dangos, o’r chwith i’r dde: Karen Thorton, Paul Thornton, Sophie Thornton, Wayne Williams a Richard Baxendale.