Newyddion

Llwyddiant Rachael ym Myd Harddwch

July 11, 2014

Rachael-Forsyth

Daeth Rachael Forsyth sy’n fyfyriwr Harddwch yng Ngholeg Cambria, yn drydydd mewn Cystadleuaeth Therapi Electro llawn bri. Roedd Rachael, sy’n dilyn cwrs Lefel 3 mewn Therapi Harddwch, ymysg chwe ymgeisydd yn unig trwy Brydain i gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth genedlaethol hon, a’r unig gystadleuwr o Gymru.

Roedd y panel beirniaid yn ystyried sgiliau ymarferol, gofalu am gleientiaid, ôl ofal a gwybodaeth fanwerthu Rachel, ynghyd â’i gwybodaeth broffesiynol am driniaethau Therapi Electo.

Cafodd Rachel fynd i ginio gala mawreddog gyda Christine Sanders, ei thiwtor Coleg Cambria tutor, yn y Grand Hotel, Brighton cyn cystadlu yn erbyn ymgeiswyr gorau’r wlad y diwrnod canlynol.

Roedd Rachael uwch ben ei digon gyda’i llwyddiant:

“Dwi wrth fy modd fy mod wedi dod yn drydydd yn y gystadleuaeth heriol tu hwnt yma a hoffwn i ddiolch i’m mentor a’r Adran Harddwch am fy nghefnogi a chredu ynof i.”

Roedd tri chystadleuydd uchaf y gystadleuaeth yn derbyn gwobr ariannol, medal a pheiriant Carlton proffesiynol. Derbyniodd y darlithwyr, a oedd wedi gweithio mor galed i fentora’u myfyrwyr, wobr ariannol hefyd, ynghyd ag offer ar gyfer eu coleg.

Dywedodd Julie Guzzo, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol:

“Mae annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y cystadlaethau sgiliau hyn yn eu datblygu i lefel uchel o hyfedredd yn gynnar yn natblygiad eu gyrfa ac mae’n rhoi llwyfan iddyn nhw ddangos eu doniau sy’n dechrau dod i’r amlwg. Rydyn ni’n hynod o falch o’r hyn mae Rachael wedi ei gyflawni”.

Mae’r llun yn dangos Rachael gyda’r tiwtor Christine Sanders