Newyddion

Llwyddiant Myfyrwyr Iechyd a Diogelwch

April 7, 2014

nebosh

Unwaith eto, mae Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Diogelwch ledled y rhanbarth wedi gweld llwyddiant mawr wrth gael graddfeydd llwyddiant o 94% yn arholiadau diweddaraf NEBOSH a wnaethant trwy Goleg Cambria.

Llwyddodd y bobl broffesiynol, gyda llawer ohonynt yn gweithio mewn sefydliadau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, i ennill eu canlyniadau yn arholiadau arbenigol Tystysgrifau Tân, yr Amgylchedd ac Adeiladu. Mae graddau eu canlyniadau hefyd yn llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, sy’n nodedig iawn.

Mae’r tystysgrifau yn rhoi gwybodaeth ddwys i’r unigolion am iechyd a diogelwch yn eu maes dewisol, p’un a yw hynny ym maes Tân, yr Amgylchedd neu Adeiladu. Dim ond ychydig o amrywiaeth o gymwysterau NEBOSH a gaiff eu cynnig gan dîm ymgysylltu â chyflogwyr Coleg Cambria yw’r tystysgrifau hyn.

Meddai Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Datblygu Rheolaeth a Chyflogwyr Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein boddau bod dysgwyr Coleg Cambria wedi cael graddfeydd llwyddiant mor dda gyda dros 25% yn cael rhagoriaeth. Dymuniad pawb sydd wedi bod yn rhan o’u datblygiad yw eu llongyfarch ar eu llwyddiant.

“Mae iechyd a diogelwch yn elfen mor bwysig i unrhyw fath o sefydliad, felly mae’n hynod o galonogol pan fydd pobl broffesiynol yn rhoi amser ac ymdrech i adnewyddu a diweddaru eu sgiliau a’u dealltwriaeth o’r maes.

“Caiff y cymwysterau iechyd a diogelwch sy’n cael eu cynnig gennym eu cydnabod yn fyd-eang ac maent yn berthnasol i alwedigaethau er mwyn diwallu anghenion iechyd, diogelwch, amgylcheddol a rheoli risgiau pob gweithle yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus fel ei gilydd.”

Mae Coleg Cambria yn diweddaru ei ddarpariaeth NEBOSH yn rheolaidd; dylai’r rheiny sydd â diddordeb mewn mynychu cwrs NEBOSH gysylltu â’r coleg ar 0300 30 30 006 i gael rhagor o wybodaeth.