Newyddion

Llwyddiant mewn Cystadleuaeth Arlwyo a Lletygarwch

April 17, 2014

Stacey Smaje - Award, setting a table

Cafodd myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria lwyddiant mawr ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru a gynhaliwyd yn Llandrillo-yn-Rhos      yn ddiweddar.

Mae’r digwyddiad hwn, a noddwyd gan Unilever Food Solutions a Llywodraeth Cynulliad Cymru, gyda Thîm Coginio Cymru yn beirniadu, yn cael ei gynnal bob blwyddyn i hyrwyddo sgiliau cogyddion proffesiynol ifanc.  Roedd myfyrwyr y coleg yn cystadlu yn erbyn cystadleuwyr o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Derbyniodd llawer o ddysgwyr Coleg Cambria gydnabyddiaeth am eu cyflawniad rhagorol trwy ennill nifer o wobrau, o dystysgrifau aur i dystysgrifau teilyngdod, yn y digwyddiad.  Cawsant gyfle hefyd i gyfarfod â nifer o gogyddion enwog a chael profiad o weithio dan bwysau gwaith mewn amgylchfyd cystadleuol.

Dywedodd Kieran Prichard, sy’n fyfyriwr ar safle Iâl ac a fu’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth heriol:

“Roeddwn i’n nerfus iawn pan ddechreuais i, ond wrth i mi gynefino â’r gystadleuaeth, dechreuais deimlo’n fwy hyderus.  Hoffwn wneud hyn eto gan fy mod wedi ennill medal arian yn yr adran canapés a tapas. ”

Dywedodd Matt Gibson, sydd hefyd yn fyfyriwr yn y coleg:

”Mi wnes i fwynhau cymryd rhan ac mi enillais i wobrau aur ac arian trwy ddefnyddio’r sgiliau dwi wedi’u dysgu yn y coleg.  Hoffwn i gymryd rhan mewn cystadlaethau tebyg i hyn yn y dyfodol”.

Roedd Rhiannon Ballinger, Darlithydd Arlwyo wrth ei bodd gyda’r llwyddiannau’r myfyrwyr:

” Mae ein myfyrwyr wedi disgleirio go iawn yn y gystadleuaeth hon.  Mae wedi bod yn brofiad gwych iddyn nhw, gan eu helpu i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a’u gwaith tîm.  Rydw i’n teimlo bod eu hyder wedi gwella o ganlyniad iddyn nhw gael cystadlu yn y byd mawr y tu allan i’w hamgylchfyd coleg arferol”.