Newyddion

Llwyddiant mawr i fyfyrwyr Iechyd a Diogelwch Coleg Cambria

May 12, 2015

_SK37243

Cafodd grŵp cyfan o fyfyrwyr Coleg Cambria lwyddiant rhagorol mewn arholiad Tystysgrif Gyffredinol Bwrdd Arholi Cenedlaethol Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH) yn ddiweddar.

Mae’r cymhwyster, sy’n cael ei ddarparu ar safle Llaneurgain y coleg, yn gydnabyddedig ledled y byd ac yn addas ar gyfer y gweithiwr proffesiynol iechyd a diogelwch uchelgeisiol ac yr opsiwn dewisol ar gyfer rhywun sydd eisiau bod yn arbenigwr diogelwch. Mae’n ymdrin â thestunau diogelwch sy’n debygol o fodoli mewn pob math o ddiwydiant ac yn werthfawr i gyflogwyr ac asiantau gorfodi fel Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac Awdurdodau Lleol.

Dywedodd Steve Davies, o Wrecsam a lwyddodd i ennill y cymhwyster hwn:

‘’Penderfynais astudio’r Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH fel rhan o fy natblygiad proffesiynol mewn rôl Iechyd a Diogelwch. Mae’r cwrs yn rhoi trosolwg eang, da iawn o gyfreithiau ac egwyddorion Iechyd a Diogelwch allweddol ac yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig ac uchel ei barch. Dwi’n rhoi’r wybodaeth dysgais i ddefnydd bob dydd.”

‘’Penderfynais ei gyflawni yng Ngholeg Cambria oherwydd yr hyblygrwydd yr oedd yr amserlen yn ei gynnig, a oedd yn ei wneud yn hawdd i gydbwyso gwaith, bywyd cartref ac astudio.

‘’Mae’r cwrs yn denu pobl o nifer o ddiwydiannau / busnesau lleol – roedd hyn o fudd mawr ar gyfer trafodaethau a rhannu profiadau – a oedd yn bendant wedi ychwanegu gwerth at yr astudiaethau.

‘’Roedd y cyfleusterau yn y Coleg yn wych – awyrgylch da ar gyfer darlithoedd, ac roedd gallu  defnyddio llyfrgelloedd a chyfleusterau TG yn dda iawn ar gyfer astudio ac adolygu preifat.

‘’Roedd darlithydd y cwrs yn wybodus, yn brofiadol ac yn andros o broffesiynol. Roedd y dulliau dysgu amrywiol (darlithoedd, trafodaethau ac ymarferion) yn wir wedi ein helpu i ddeall a chofio’r wybodaeth, ac wedi ein paratoi yn dda ar gyfer yr arholiadau a’r gwaith ymarferol.”

‘’Mae derbyn llwyddiant o 100% ar gyfer y Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH yn gyrhaeddiad gwych ar gyfer y coleg, ac mae’r cymhwyster hwn yn anodd i lwyddo ynddo,” ychwanegodd Steve Mason, Darlithydd Iechyd a Diogelwch, Coleg Cambria.

‘’Mae’n dangos ymrwymiad a gallu’r coleg i gynhyrchu addysgu o ansawdd uchel ar gyfer dysgwyr proffesiynol, yn ogystal â gwella safon iechyd a diogelwch o fewn diwydiant trwy ein dysgwyr.”