Newyddion

Llwyddiant llun Julia

February 25, 2016

Julia Szmit

Roedd myfyriwr Cyfryngau Coleg Media, Julie Szmit, yn dathlu heddiw ar ôl cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol.

Cafodd Julie sy’n 16 mlwydd oed ac o Wrecsam, y drydedd wobr yn y gystadleuaeth a drefnwyd gan bapur newydd wythnosol sy’n gwasanaethu’r sector addysg a sgiliau, FE Week. Roedd yn rhaid i luniau cystadleuwyr ddarlunio amgylcheddau dysgu yn y sector AB a sgiliau a dewiswyd llun Julia o fwy na 700 o geisiadau ledled y DU.

Roedd wrth ei bodd gyda’r canlyniad a dywedodd:

“Nid oeddwn yn gallu credu’r peth pan wnes i ddarganfod fy mod yn y tri lle uchaf. Roeddwn i wedi gwirioni!

“Penderfynais gystadlu am fod y lluniau o’r llynedd wedi fy ysbrydoli. Yn fy llun i, mae yna fyfyrwraig uchelgeisiol sydd yn gorwedd ar y llawr yn llyfrgell y coleg. Mae hi’n dysgu rhywbeth am yr amgylchedd, ac mae hi wedi blino’n lân. Mae’r myfyriwr mewn lliw ond mae popeth o’i chwmpas mewn du a gwyn. Mae hyn yn cynrychioli y gall ei bywyd fod yn llwyd weithiau, ond yn y coleg mae’r dysgu yn ei hysbrydoli ac yn dod â rhywfaint o liw i’w bywyd.

“I mi, mae hyn yn dangos fy mod yn dda gyda ffotograffiaeth ac mae wedi fy ysbrydoli i barhau i ddilyn fy mreuddwyd, sef tynnu lluniau”.

Julia Szmit photo