Newyddion

Llwyddiant i Fyfyrwyr Coleg Cambria mewn Cystadleuaeth Bwgan Brain

June 13, 2014

Scare crow competition

Bu myfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol Bwgan Brain Rhuthun a gynlluniwyd a threfnwyd gan gymdeithas Soroptimist Rhyngwladol ardal Dinbych a Rhuthun.

Hon yw’r drydedd flwyddyn i’r gystadleuaeth gael ei chynnal, ac enillodd dau o’n myfyrwyr wobr y myfyrwyr am y bwgan brain gorau yn adran y myfyrwyr eleni eto. Yr enillwyr oedd Amy Davies a Sarah Burgess, ac enw eu bwgan brain buddugol oedd Polly-Pan.

Gwnaed y darn yn bennaf o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a ganfuwyd o amgylch y coleg, ac anogwyd y myfyrwyr i ddefnyddio cymaint o dechnegau creadigol â phosibl i greu darn cyffrous.

Roedd eu tiwtor 3D, Frank Jordan, yn falch iawn o’r canlyniadau, a llongyfarchodd y myfyrwyr am yr holl waith caled ar eu rhan i greu’r darn hwn mewn cyfnod mor fyr, a dywedodd:

‘’Roedd y prosiect hwn yn ategu eu gwaith cwrs, a rhoddodd gyfle iddynt hefyd i gydweithio yn y gymuned ar waith byw gyda therfyn amser cyfyng iawn i’w fodloni.

‘’Roeddem yn falch iawn bod trefnwyr y digwyddiad wedi gwahodd myfyrwyr Celf Coleg Cambria i gystadlu unwaith eto. Cydweithiodd Amy a Sarah yn dda iawn, a gwnaethant fwynhau’r profiad o ymgeisio yn y gystadleuaeth leol heriol hon yn fawr iawn.’’