Newyddion

Llwyddiant i Ddysgwyr Cymraeg Coleg Cambria

March 27, 2015

Ged Roper

Enillodd Ged Roper o Ruthun, sy’n ddysgwr Cymraeg i Oedolion yng Ngholeg Cambria, Gadair Eisteddfod y Dysgwyr yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug yn ddiweddar.

Mae’r Eisteddfod, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn, yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg ddod at ei gilydd i ymarfer ac i glywed Cymraeg, wrth iddyn nhw hefyd gymryd rhan yn y cystadlaethau llwyfan, gwaith cartref, celf a chrefft, coginio a sesiynau crefft.

Mae Ged Roper, a enillodd gystadleuaeth y Gadair gyda’i gerdd o’r enw ‘Gobaith’, yn dod yn wreiddiol o Stockport a symudodd i Gymru yn 2006.  Dechreuodd ddysgu Cymraeg saith mlynedd yn ôl yn Llysfasi gyda Myfi Brier ac mae’n parhau i ddysgu gyda Choleg Cambria.  Cafodd Ged drydedd wobr yn y gystadleuaeth rhyddiaith hefyd, lle roedd rhaid iddo ysgrifennu ar y testun ‘taith’.

Daeth Vicky Lyon, dysgwr arall o Goleg Cambria, yn drydydd yng nghystadleuaeth y gadair.  Mae Vicky yn dod yn wreiddiol o Southport.  Symudodd hi i fyw i Gymru yn 2007 a dechreuodd ddysgu Cymraeg gyda Phopeth Cymraeg cyn mynychu Cwrs Sabothol Cymraeg Coleg Cambria Llysfasi yn 2014, ac mae hi wedi bod yn dod i ddosbarthiadau nos y coleg ers hynny.

Dywedodd Nerys Owen, Tiwtor Cymraeg i Oedolion yng Ngholeg Cambria:

‘’Roedd safon y cystadlu yn uchel iawn ac roedd mor braf gweld cymaint o ddysgwyr Cymru yn cystadlu ac yn perfformio yn yr Eisteddfod.  Roedd hyd yn oed yn well fyth bod un o’n myfyrwyr wedi ennill y Gadair, sef y brif gystadleuaeth.  Llongyfarchiadau i holl ddysgwyr Cymraeg Coleg Cambria a fu’n cystadlu ac a enillodd nifer o gystadlaethau.’’