Newyddion

Llwyddiant gwneud ffilmiau yng Ngholeg Cambria

October 3, 2014

Coleg Cambria ASH comp. winners

Enillodd myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Coleg Cambria gystadleuaeth ffilm fer gwrth dybaco yn ddiweddar. Cynhaliwyd y gystadleuaeth gan ASH Cymru ar y cyd gyda Cut Films, ac roedd wedi’i hanelu at gynyddu gwybodaeth am beryglon ysmygu i blant a phobl ifanc 11 – 25 oed.

Yn ystod y llynedd bu ASH Cymru yn gweithio ar brosiect ieuenctid The Filter gyda Cut Films. Dyma gynllun newydd gwrth ysmygu ledled y DU sy’n helpu pobl ifanc i ffilmio a golygu fideos byr am beryglon tybaco, ac yna’u dangos i’w ffrindiau.

Bu tri thîm y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Cambria Iâl yn cystadlu, gydag un tîm yn ennill y wobr gyntaf yn y categori dan 18 oed y beirniaid a’r ail wobr yn y categori dros 18 oed y beirniaid. Roedd y tîm llwyddiannus yn cynnwys Tammy Anwar Griffiths, Dan Mahoney, Frazer Dwight ac Alex Potts ac enillodd bob un ohonynt dabled Galaxy. Derbyniodd y myfyrwyr llwyddiannus eu gwobrau mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru yn Nhrefforest.

Dywedodd Karen Bird y tiwtor Cyfryngau:
‘’Rydyn ni’n falch iawn o lwyddiant y myfyrwyr ac mae’n anhygoel gweld yr hysbyseb derfynol ar ôl eu holl waith caled. Er bod syniad yr hysbyseb yn syml iawn, mae’r neges yn glir ac ddi-flewyn ar dafod.”