Newyddion

Llwyddiant Elitaidd Emma

May 1, 2015

Emma Knox - Elite

Dechreuodd Emma Knox, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, fenter busnes newydd a chyffrous yn ddiweddar, trwy brynu cartref newydd ar gyfer ei chwmni, “Elite Dance and Fitness”, yn Mynydd Isa.

Mae Emma hefyd wrth ei bodd o gael cwblhau ei Phrentisiaeth Fodern mewn Dysgu a Datblygu lefel 3 ac mae ei chwrs PTLLS (Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes) gyda Choleg Cambria wedi bod o gymorth mawr iddi gyda datblygu ei busnes.

Cafodd ei hyfforddi i ddechrau fel athrawes ddawns yn 1995 gan ddod yn hyfforddwr ffitrwydd yn 2000, wrth iddi astudio yn y brifysgol. Yn 2006, cymerodd Emma y penderfyniad dewr i roi terfyn ar ei gyrfa fel Rheolwr Marchnata a chanolbwyntio ei sylw yn gyfan gwbl ar ei hoffter o ddawns ac addysgu.  Dechreuodd Elite yn ddigon di-nod, gyda dim ond 60 o ddisgyblion erbyn diwedd ei flwyddyn gyntaf ac ychydig o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos.  Ers hynny mae’r busnes wedi ffynnu i fod yn un o ddarparwyr dawns a ffitrwydd arweiniol Sir y Fflint, gyda thros 270 o ddisgyblion yn mynychu dosbarthiadau bob wythnos ac mae cannoedd o oedolion yn mwynhau’r dosbarthiadau ffitrwydd niferus sydd ar gael.

Dywedodd Emma: ”Mae’r gefnogaeth a’r anogaeth a gefais gan y coleg yn golygu fy mod yn gallu meithrin y sgiliau newydd hyn a chael cymwysterau pwysig wrth barhau i weithio’n galed i ddatblygu fy musnes.”

‘’Mae’r fenter newydd hon yn gyfnod hynod o gyffrous i mi a fy nhîm, wrth i ni ddatblygu’r busnes a cheisio bod yn arweinwyr yn y maes.’’

Dywedodd Rachel Whitton, Aseswr Dysgu a Datblygu / Sicrwydd Ansawdd Mewnol a Chydlynydd yng Nghanolfan Arweinyddiaeth a Rheolaeth Coleg Cambria:

‘’Dangosodd Emma ei hymrwymiad a’i brwdfrydedd dros addysgu plant ac oedolion trwy gydol y cyfnod y bu’n ennill ei chymwysterau ac roedd yn bleser cael ei hasesu – rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi hi ar gyfer y dyfodol.

‘’Roedd y cymhwyster yn y gwaith yn cyd-fynd yn braf gyda’i gwaith prysur yn Elite ac roedd hi’n gallu cwblhau ei rhaglen Dystysgrif Dysgu a Datblygu a’i chwrs Paratoi i Ddysgu yn y Sector Addysg Gydol Oes (PTLLS) wrth iddi drefnu sioe ddawns ac ehangu ei busnes”.