Newyddion

Llwyddiant Cneifio Llysfasi

June 23, 2015

Llysfasi shearing

Estynnodd Coleg Cambria Llysfasi groeso i gneifwyr proffesiynol o ledled y byd i gymryd rhan yn ei Chystadleuaeth Cneifio flynyddol yn ddiweddar.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr gan ddenu nifer fawr o gystadleuwyr a thorfeydd. Roedd y safon yn uchel ymhob categori gyda chystadleuaeth gref rhwng y cystadleuwyr.

Cafodd bron i fil o ddefaid eu cneifio yn ystod y digwyddiad. Defnyddiwyd defaid Mr Clwyd Hughes o Fferm Llangwynfa ger Dinbych unwaith eto eleni, gan gynnig cneifio o’r safon gorau posib i’r cystadleuwyr.

Dywedodd Dafydd Jones, Darlithydd Amaethyddiaeth yn y coleg a threfnydd y digwyddiad:

“Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr, gyda niferoedd uchel yn cystadlu ym mhob categori.

“Rhaid diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r trefnu ac sydd wedi cymryd rhan yn y digwyddiad, o’r noddwyr, y cystadleuwyr, y cefnogwyr, y beirniaid, y lapwyr gwlân, yr amserwyr, y staff a myfyrwyr y coleg oedd yn helpu wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad ac ar y diwrnod ei hun.”

Noddwyr yn cynnwys:

Meirion Davies

Burgon and Ball

Conwy Land Rover

D T Jones & Son Ltd

PROMAR (Andrew Hawkins)

British Wool Marketing Board

For Farmers

NWF Agriculture

Wynnstay Group PLC

HCC

CFFI

Ifor Williams Trailers Ltd

Trefor Pritchard

Corwen Farmers

Emyr Evans

Malpas Tractors