Newyddion

Llwyddiant arholiad myfyrwyr Marchnata Cambria

January 19, 2015

CIM Abakan]

Dathlodd Coleg Cambria yn dathlu unwaith eto ar ôl derbyn canmoliaeth ar gyfer canlyniadau arholiad diweddaraf cwrs Tystysgrif Ragarweiniol Marchnata, Sefydliad Siartredig Marchnata (The Chartered Institute of Marketing CIM) mewn Marchnata. Llwyddodd bob un o’r deg myfyriwr eu harholiad, gyda phawb yn cael y graddau uchaf.

Daeth y ganmoliaeth mewn llythyr o gymeradwyaeth a dderbyniodd y coleg yn ddiweddar gan y Corff Dyfarnu, Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM).

Mae Coleg Cambria yn ganolfan astudio achrededig ar gyfer cyrsiau CIM, ac hyn o bryd mae’n cynnal y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata. Eleni mi fydd y Coleg yn cynnal dau gwrs CIM newydd ar safle Llaneurgain – y cwrs Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 mewn Marchnata o fis Ebrill, ar gyfer y rhai sydd yn bwriadu dechrau eu gyrfa mewn marchnata, a’r Dystysgrif Lefel 4 mewn Marchnata Proffesiynol i ddechrau nes  ymlaen yn 2015. Anelir y cwrs hwn at ymarferwyr marchnata profiadol a/neu rhai sydd â chymwysterau lefel uwch.

Dywedodd Stephanie Littler, Tiwtor CIM yng Ngholeg Cambria:

“Roeddwn yn falch iawn o dderbyn pedwerydd llythyr cymeradwyaeth gan y CIM. Mae myfyrwyr CIM y coleg wedi gweithio’n andros o galed ac ers 2012, maent wedi parhau i gyrraedd cyfradd llwyddo 100% ar gyfer asesiadau maent wedi ymgymryd â nhw yn nwy uned y Dystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata.”

Aeth ymlaen i ddweud: “Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn am y ddau gwrs CIM newydd y bydd Coleg Cambria yn ei cynnig yn 2015. Mae’r cyrsiau wedi cael eu diweddaru i helpu pobl fusnes leol, o unrhyw oed, i fod yn ymwybodol o’r datblygiadau marchnata diweddaraf ac i ennill sgiliau ymarferol defnyddiol. Y newyddion da yw bod y ddau gwrs wedi cael eu strwythuro fel y gallwch eu hastudio tra byddwch yn gweithio a gwneud cynnydd gwirioneddol, yn gyflym.”

Storïau llwyddiant myfyriwr CIM – yng nghwmni lleol, Abakhan

Cafodd dwy o fyfyrwyr rhagorol CIM Coleg Cambria, Beth Abkham a Lisa Reece o gwmni lleol Abakhan Fabrics yn Mostyn, sgôr arbennig o dda yn eu harholiadau CIM yn ddiweddar. Gyda’r ddwy yn cyrraedd safon uchel gradd A. Maent wedi bod yn cymhwyso’r wybodaeth a ddysgwyd ganddynt ar y cwrs i ddarparu’r profiad cwsmer gorau posib yn eu siopau ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, gan gynnwys Caer. Yn benodol, mae Beth a Lisa wedi creu holiaduron marchnata er mwyn holi barn eu cwsmeriaid ynglyn â’r cynhyrchion a’r gwasanaethau maent yn eu cynnig. Mae’r cwmni yn gwerthu defnyddiau ac yn darparu gwasanaethau megis pwytho a dosbarthiadau crefft. Maent hefyd wedi gosod y 7P o farchnata yn eu siopau a chaffi er mwyn canolbwyntio ar y cwsmer. Yn Saesneg mae’r 7P yn cyfeirio at “product, price, place, promotion, people, processes and physical evidence”. Fel nododd Stephanie: “ Dim ond un o’r damcaniaethau ymarferol defnyddiol mae’r myfyrwyr yn dysgu ar y cyrsiau CIM, yw hwn sydd yn gallu effeithio’n bositif ar y llinell sylfaenol ac arwain at berthnasau tymor hir gyda chwsmeriaid.”

Mae Lisa Reece, Swyddog Marchnata ar gyfer Abakhan Fabrics wedi mwynhau’r cwrs ac mae’n teimlo ei fod yn ei helpu i ddatblygu yn ei gyrfa marchnata. Dywedodd:

“ Yn aml, nid yw myfyrwyr yn edrych ymlaen at fynd i’r coleg ar ôl gweithio trwy’r dydd; serch hynny, mae Stephanie, ein Tiwtor CIM yng Ngholeg Cambria, wedi bod yn wych. Gallai wneud pethau yn ddiddorol iawn. Rwyf wedi mwynhau’r darlithoedd ac wedi dysgu cymaint am farchnata mewn cyfnod byr.”

Dywedodd Beth, Cyfarwyddwraig Abakhan: “Rydym wedi dysgu agweddau hollol newydd am farchnata – y prîf beth yw canolbwyntio ar y cwsmer. Mwynheais y cwrs ac roedd yr addysgu yn dda. Gwerthfawrogais y dull hyblyg o ddysgu roedd y coleg yn eicynnig, sydd yn hanfodol mewn rôl uwch.”

I gael rhagor o wybodaeth yng nglyn â chyrsiau newydd CIM yng Ngholeg Cambria e-bostiwch Stephanie Littler:

Stephanie.littler@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01352 841041. Neu ewch i www.cambria.ac.uk

Atodiad: Llun o Beth Abakhan  and Lisa Reece