Newyddion

Llwyddiannau Iechyd a Diogelwch Coleg Cambria 2014

July 31, 2014

health

Llwyddodd myfyrwyr o Goleg Cambria, sef William Johnson, Andrew Arthur, Katie Kemp a Davina O’Reilly, i gwblhau Diploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol. Aeth y pedwar myfyriwr Lefel 6 ymroddedig i seremoni raddio flynyddol NEBOSH a gafodd ei chynnal ym Mhrifysgol Warwick yn 2014.

Mae gan William Johnson (ar y dde yn y llun) ddathliad dwbl wedi iddo gael ei benodi’n ddiweddar yn Gynghorydd Diogelwch Iechyd a’r Amgylchedd gyda chwmni Peel Ports sydd wedi ei leoli yn Lerpwl. Mae Peel Ports yn rhan o’r Peel Group sy’n buddsoddi mewn banciau tir gan ganolbwyntio ar wella’r diwydiant.

Mae Diploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol yn gymhwyster ar safon gradd gydag anrhydedd. Mae’r cymhwyster yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer gyrfaoedd mewn iechyd a diogelwch a chaiff ei gydnabod gan ymarferwyr yn y diwydiant am roi gwybodaeth allweddol i berfformio’n effeithiol mewn swyddi proffesiynol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch.

Ymhyfryda Coleg Cambria yng nghanlyniadau rhagorol y myfyrwyr iechyd a diogelwch, ac mae’n edmygu eu hymrwymiad i astudio ochr yn ochr â gweithio mewn swyddi prysur. Mynychodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Datblygu Rheolaeth a Gweithwyr y dathliad ysblennydd gyda Steve Mason, Darlithydd Iechyd a Diogelwch.

“Mae Coleg Cambria wedi cynnal safonau uchel o ran addysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr NEBOSH yn rheolaidd ac mae’r graddfeydd llwyddiant llawer yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, sy’n golygu bod ein darpariaeth yn arwain y sector,” meddai Lesley.

Yn y llun gwelir:
Yn graddio gyda Diploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol mae Andrew Arthur (chwith), William Johnson (de) a’r ddau gyda Steve Mason, Darlithydd Iechyd a Diogelwch Coleg Cambria (canol) yn seremoni graddio flynyddol NEBOSH a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Warwick.