Newyddion

Lleoedd ar gael yng Ngholeg Cambria

August 29, 2013

places

Mae gan fyfyrwyr sydd newydd gwblhau eu TGAU, a’r rhai sy’n ystyried newid eu gyrfâu neu ddychwelyd i waith, dal gyfle i ennill y sgiliau a chymwysterau gofynnol ar gyfer y camau nesaf yn eu bywydau, gan fod llefydd ar gael ar gyrsiau llawn amser yng Ngholeg Cambria.

Mae llefydd dal ar gael ar gyrsiau yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, Iâl, Llaneurgain, Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam fis Medi yma.

Er bod lefel uchel o geisiadau wedi eu derbyn gan y coleg unwaith eto eleni, mae nifer fechan o lefydd ar gael ar rai cyrsiau i’r rhai hynny sy’n hwyr yn penderfynu ar eu camau nesaf, neu’r rhai sydd wedi newid eu meddyliau ynghylch y trywydd yr hoffent eu dilyn.

Anogir y rhai hynny sy’n ystyried cwrs coleg llawn amser i gysylltu â thîm Gwasanaethau Myfyrwyr y coleg ar unwaith i drafod y dewisiadau gwahanol sydd ar gael.

Meddai Karen Senior Rheolwraig Gwasanaethau Myfyrwyr:

“Rydym yn llwyr ymwybodol bod unigolion yn aml yn dechrau lleoliad gwaith neu’n aros ymlaen yn yr ysgol ac yna’n sylweddoli’n eithaf buan nad ydy hynny iddynt hwy. Bydd yna eraill sy’n ansicr ynghylch beth i’w wneud ar ôl gadael yr ysgol, ac efallai wedi derbyn gwahanol raddau TGAU neu lefel AS i’r hyn yr oeddynt wedi eu disgwyl, a dyma’r rheswm pam ein bod yn cadw nifer o gyrsiau ar agor ar gyfer ceisiadau hwyr.”

“Gall cwrs coleg llawn amser gynnig nifer o fanteision ac agor y drysau i ddyfodol llewyrchus, ond mae angen iddo fod y dewis cywir, a dyna pam fod staff hyfforddedig ar gael gennym i gynghori pobl ynghylch y dewisiadau cywir.”

Bydd ceisiadau ar gyfer cyrsiau llawn amser ar gyfer y flwyddyn academaidd yma’n cau ar 27ain o Fedi 2013. Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr ar 01244 834511 neu ewch i www.cambria.ac.uk i gael mwy o wybodaeth.

Tags: , ,