Newyddion

Llefydd mewn Prifysgolion i Fyfyrwyr Amaethyddiaeth Coleg Cambria

July 2, 2014

Amaeth 001

Mae nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi wedi cael cynnig lle yn y prifysgolion gorau i barhau â’u hastudiaethau Amaethyddol.

Rhai o’r myfyrwyr sy’n edrych ymlaen at gymryd y cam nesaf ar eu siwrnai addysgol yw Lowri Jones o Lanarmon yn Iâl, Miriam Davies o Aberystwyth a Sara Malt a fydd yn mynd i Brifysgol Harper Adams yn Sir Amwythig. Cynigiwyd lle ym Mhrifysgol Reading i John Reynolds o Newton. Mae Ceri Davies o Ruthun, Ifan Davies o Dŷ Nant, Meredydd Jones o Bentrecelyn, William Roberts o Lanuwchllyn a Lauren Salisbury-Arndt o Ffrith oll yn gobeithio mynd i Brifysgol Aberystwyth i barhau â’u hastudiaethau Amaethyddol.

Llwyddodd Ifan Davies a William Roberts i gael ysgoloriaeth trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, corff cenedlaethol sy’n cefnogi ac yn datblygu addysg Gymraeg ac ysgoloriaethau ym Mhrifysgolion Cymru. Mae’r ddau fyfyriwr wedi cael ysgoloriaeth o £1,500 dros 3 blynedd sydd ddim ond ar gael i’r rheiny a fydd yn astudio o leiaf 33% o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Rhys Davies, Darlithydd Amaethyddiaeth Coleg Cambria sydd wedi dysgu’r myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn Llysfasi:
‘’Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n galed dros y 2 flynedd ddiwethaf ar eu Diploma Estynedig mewn Amaethyddiaeth ac wedi cael profiadau a sgiliau gwerthfawr. Rwy’n falch iawn bod cymaint ohonynt wedi cael cynnig lle i barhau â’u hastudiaethau a charwn longyfarch Ifan a William yn benodol ar lwyddo i ennill ysgoloriaethau.”