Newyddion

Llefydd ar gael ar gyrsiau Rhan-amser gyda Choleg Cambria

August 29, 2013

parttime

Mae Coleg Cambria yn rhoi cyfle i oedolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ddechrau ar gyrsiau newydd a gwella eu sgiliau mewn nifer o wahanol ddisgyblaethau.

Bydd cyrsiau rhan-amser, yn ystod y dydd a min nos, yn dechrau cyn bo hir mewn nifer o leoliadau ar draws Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam yn ogystal ag yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain, Iâl, Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam. Bydd y sesiynau ar gael o ddechrau mis Medi ymlaen ac yn cymryd lle trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Dywedodd Nicola Moore Cydlynydd Marchnata Coleg Cambria:

“Beth bynnag yr hoffech ei ddysgu, byddwn yn eich helpu chi i gyflawni eich nod. Pa un ai a ydych eisiau dysgu sgil newydd, rhoi cynnig ar hobi newydd neu ailhyfforddi ar gyfer gyrfa newydd, mae ein hamrediad o gyrsiau rhan-amser yn rhoi cyfle i chi ddatblygu’ch talentau. Mae staff hyfforddedig ar gael gennym i’ch cynghori ynghylch y dewisiadau cywir ar eich cyfer”

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr ar 01244 834511 neu ewch i www.cambria.ac.uk.

Tags: , , ,