Newyddion

Lindsay ar fin dilyn gyrfa mewn Teithio a Thwristiaeth

July 18, 2014

Lindsey Sanderson

Mae Lindsay Sanderson, a fu’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, newydd orffen ei chwrs Teithio a Thwristiaeth ac mae hi’n edrych ymlaen at ddilyn gyrfa yn y diwydiant teithio ar ôl iddi lwyddo i ennill ei chymwysterau.

Roedd Lindsay am ddilyn gyrfa mewn trin gwallt i ddechrau, a daeth yn fyfyriwr i’r coleg yn 16 oed fel rhan o’i chwrs dysgu yn y gwaith.
Yn dilyn seibiant gyrfa ac ar ôl cael 3 o blant, penderfynodd Lindsay ddychwelyd i’r coleg yn 25 oed i ddilyn llwybr gyrfa gwahanol. Ar ôl llwyddo ar gwrs Teithio a Thwristiaeth Lefel 2, aeth Lindsay ymlaen i gwblhau 2 flynedd o astudio at Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Teithio.

Yn ystod Cynhadledd Teithio a Thwristiaeth a drefnodd y myfyrwyr fel rhan o’u cwrs, nôl ym mis Ionawr, bu Lindsay yn siarad â rheolwr Gwesty’r Castell, Conwy. Cafodd gynnig swydd yn y gwesty mewn pen dim ac mae hi’n debygol o gael swydd barhaol yno cyn bo hir.

Dywedodd Kate Hawley, Darlithydd Teithio a Thwristiaeth:
‘’Mae Lindsay wedi gweithio’n galed iawn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf i ennill ei chymwysterau. Mae hi wedi dangos hefyd pa mor frwdfrydig a galluog yw hi yn ystod prosiectau tîm a phrosiectau ymarferol, gan gynnwys y Gynhadledd Teithio a Thwristiaeth.

‘’Mae hi wedi cymryd rhan yn niwrnodau agored y coleg yn ogystal â’r diwrnodau Cymwysterau Galwedigaethol, wrth iddi gwblhau cymhwyster Criw Caban hefyd. Roedd hyn yn golygu hyfforddi gyda Thomas Cook ym Manceinion – a mwynhaodd Lindsay’r cwrs yn fawr iawn.’’

Dywedodd Lindsay hefyd:
“Mae gen i deimladau cymysg rŵan fy mod wedi gorffen y cwrs. Dw i wedi cwblhau llawer o hyfforddiant yn y coleg, dw i wedi gwneud cysylltiadau â’r diwydiant a dw i wedi mwynhau ymgymryd â swyddogaethau eraill yn gysylltiedig â’m hastudiaethau. Bydd gen i atgofion da am f’amser yn y coleg a dw i wedi gwneud llawer o ffrindiau da. Dw i’n mwynhau gweithio yng Ngwesty’r Castell Conwy a dwi’n edrych ymlaen yn eiddgar at yr hyn sydd gan y dyfodol i’w gynnig i mi.’’