Newyddion

Liberty a Leanne yn mwynhau’r wyna

April 27, 2015

Work Experience

Cafodd myfyrwyr amaethyddiaeth Coleg Cambria Llysfasi gyfnod profiad gwaith yn ddiweddar fel rhan o’u cwrs yn y coleg. 

Cawsant gyfle i gael profiad uniongyrchol ar leoliadau pythefnos yn ystod y cyfnod wyna er mwyn iddynt gael defnyddio’r sgiliau maent wedi’u dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Bu Liberty Cunnlife, 18 oed o Holt a Leanne Grub, 19 oed o Gei Connah ar leoliad gydag Iolo a Jane Lloyd yn Nant Isaf, Cyffylliog.

Roedd Liberty a Leanne hollol wych trwy gydol cyfnod eu lleoliad,” dywedodd Jane Lloyd. “Bu’r ddwy ohonynt yn gweithio’n galed iawn ar y shifftiau nos gan deithio rhwng dwy fferm brysur.  Roeddent yn gwrtais ac yn barchus, yn ddibynadwy, ac yn wybodus.  Roeddem yn gallu ymddiried ynddynt ac roeddent yn fodlon ymgymryd ag unrhyw agwedd ar ddyletswyddau’r  fferm  a’r teulu y gofynnwyd iddynt eu cyflawni, gan weithredu ar liwt eu hunain lle bo hynny’n briodol ac mi wnaethon ni werthfawrogi hynny’n fawr.”

Roedden nhw’n rhan o’r teulu cyn pen dim ar ôl cyrraedd, ac roedd yn ddrwg gennym fod rhaid i’r lleoliad ddod i ben.’’

Dywedodd Andy Read Deputy Cyfarwyddwr Cwricwlwm Cyrsiau’r Tir:

‘’Mae profiad gwaith yn rhan hanfodol o addysg ein myfyrwyr ym mhob maes o gyrsiau’r tir, mae’n rhoi cipolwg iddyn nhw ar fyd gwaith ar lefel ymarferol a chymdeithasol.

‘’Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb sy’n darparu lleoliadau yn y gymuned leol ac ymhellach na hynny.’’