Newyddion

Lesley Griffiths AC yn siarad gyda’r myfyrwyr am Wleidyddiaeth

October 21, 2013

Llun o Dylan Jones gyda Lesley Griffiths AC a myfyrwyr Coleg Cambria Iâl Parc y Gelli

Mae myfyrwyr Coleg Cambria Iâl Parc y Gelli wedi mwynhau sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Lesley Griffiths AC, fel rhan o gyfres o ymweliadau gwleidyddol.

Gwahoddwyd Lesley Griffiths AC i Goleg Cambria Iâl i siarad gyda’r myfyrwyr, fel rhan o ddigwyddiad ‘Cwrdd â’ch Cynrychiolydd’. Dylan Jones tiwtor Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Cambria oedd yn gyfrifol am arwain y sesiwn cwestiwn ac ateb, gyda dysgwyr Gwasanaethau Cyhoeddus a Gwleidyddiaeth y coleg.

Siaradodd Lesley Griffiths AC ynglŷn â’r hyn a’i hysbrydolodd hi i ddod yn Aelod Cynulliad, a’r hyn y mae ei gwaith yn ei gynnwys o ddydd i ddydd, a bu iddi amlinellu ei chyfrifoldebau yn ei hetholaeth a’i gobeithion ar gyfer y dyfodol. Amlygodd pa mor bwysig yw hi i aelodau’r cyhoedd fod a wnelo a’r broses ddemocrataidd ac ymatebodd i gwestiynau gan ddysgwyr ar amrediad o faterion yn cynnwys y carchar arfaethedig yn Wrecsam ac ehangu’r llinell reilffordd rhwng Wrecsam a Chaer.

Dywedodd Lesley Griffiths AC “Mae gwleidyddiaeth yn chwarae rhan mor bwysig ym mron pob agwedd o’n bywydau, ac roedd hi’n braf gweld cymaint o fyfyrwyr Coleg Cambria yn ymddiddori yn y pwnc.

Bu i’r sesiwn bara bron i awr a bu iddo gynnwys amrywiaeth eang o bynciau, gyda chwestiynau’n amrywio o bleidiau gwleidyddol i garchardai. Rwy’n gobeithio bod y myfyrwyr wedi mwynhau’r digwyddiad gymaint ag y gwnes i, a byddwn yn hapus iawn i ddychwelyd i’r coleg yn y dyfodol i gynnal sesiwn cwestiwn ac ateb arall.”

Dywedodd Dylan Jones, Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus: “Roedd yn drafodaeth ddiddorol ac addysgiadol. Cawsom gipolwg ar fywyd Aelod Cynulliad prysur, cyfrifoldebau Gweinidog Llywodraeth Cymru  a dyletswyddau Lesley Griffiths yng Nghaerdydd ac yn ei hetholaeth yn Wrecsam.

Tags: , , ,