Newyddion

Lansio Seren yn y Coleg

October 5, 2016

Seren Network

Yn ddiweddar,Cynhaliodd Coleg Cambria lansiad Canolfan Seren ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint

Mae Seren yn gynllun newydd gan Lywodraeth Cymru gyda’i rwydwaith o ganolfannau rhanbarthol a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr Safon Uwch mwyaf disglair Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a sicrhau lleoedd ym mhrifysgolion gorau Prydain.

Croesawodd y coleg y garfan nesaf i Ganolfan Sir y Fflint a Wrecsam mewn digwyddiad ar safle Iâl yr wythnos ddiwethaf.  Bydd cyfanswm o 104 ddysgwyr mwyaf dawnus yn academaidd Blwyddyn 12 ysgolion, gan gynnwys Castell Alun, Alun Yr Wyddgrug Alun, Maelor Llannerch Banna, Ysgol Uwchradd Penarlâg, St Richard Gwyn, Ysgol Uwchradd y Fflint, Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Maes Garmon, Ysgol Rhiwabon a Choleg Cambria, bellach yn dod at ei gilydd yn rheolaidd i gymryd rhan mewn gweithgareddau uwch-gwricwlaidd, gan gynnwys gweithdai academaidd, sgyrsiau ysbrydoledig a pharatoi at lunio ceisiadau i brifysgolion.

Dywedodd Angela Woolrich, Prifathro Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Addysg Gyffredinol yng Ngholeg Cambria:

“Roedden ni wrth ein bodd yn cael croesawu lansio Canolfan Seren Blwyddyn 12 Wrecsam a Sir y Fflint ac i groesawu dros gant o’n dysgwyr mwyaf disglair, eu rhieni a’u hathrawon i’r coleg.

“Mae’r Canolfan Seren yn bartneriaeth weithredol, gadarnhaol sy’n galluogi cydrannu’r adnoddau gorau a’r profiadau gorau i ddarparu rhaglen gyfoethog o gymorth i’n cyflawnwyr uchel ledled y rhanbarth.”