Newyddion

Lansio Menter Adeiladu Newydd yng Ngholeg Cambria

November 4, 2016

CWIC event

Mae Coleg Cambria yn hyrwyddo menter newydd mewn partneriaeth â Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) gyda’r bwriad o gynorthwyo gyda gofynion hyfforddi cwmnïau adeiladu yng Nghymru.

I ddathlu, mae Cambria newydd lansio ei Ddigwyddiad Cyflogwyr CWIC yng Nglannau Dyfrdwy, lle cafodd nifer o gyflogwr adeiladu lleol gyflwyniad i’r fenter CWIC.  Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf i gasglu gwybodaeth o safbwynt y diwydiant yn lleol, gyda’r nod o greu rhaglen hyfforddi a gwella sgiliau cyflawn.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Rheolwr Prosiect CWIC, a roddodd drosolwg o’r prosiect:

“Mae Coleg Cambria yn falch i fod yn rhan o fenter Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru.

“Nod CWIC yw cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf a hyfforddiant o safon fyd-eang ar gyfer unigolion a chwmnïau adeiladu. Arweinir y fenter gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant, gan gynnwys nifer o golegau AB ledled Cymru.”

Bwriedir cynnal y digwyddiad nesaf ym mis Rhagfyr a bydd yn rhoi manylion ynglŷn â’r digwyddiadau hyfforddi a fydd yn dechrau ym mis Ionawr. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fenter CWIC a’ch bod yn dymuno dod i’r digwyddiad nesaf, cysylltwch â: Karl Jackson , Cydlynydd Addysg Uwch yng Ngholeg Cambria trwy anfon e-bost at: Karl.jackson@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267845.