Newyddion

Lansiad Adroddiad Blynyddol 2014

February 2, 2015

adroddiad (2)

Bydd Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones OBE, ac Is-gadeirydd y Llywodraethwyr, Ray Wells, yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i lansio Adroddiad Blynyddol 2014 y coleg yr wythnos yma.

Bydd y sesiwn fer yn rhoi cyfle i’r cyhoedd a rhan ddeiliaid allweddol eraill i gael gwybod mwy am Goleg Cambria, ei berfformiad dros y flwyddyn ddiwethaf a chynlluniau ar gyfer datblygu yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mwyty’r Celstryn ar safle Glannau Dyfrdwy Cambria, ar ddydd Gwener 6 Chwefror, gan gychwyn am 7:30 a gorffen am 09:00 a bydd yn cynnwys brecwast. Dylai’r rhai sy’n dymuno mynychu gysylltu â Swyddfa’r Pennaeth ar 01978 316424 neu drwy e-bostio lauren.roberts@cambria.ac.uk