Newyddion

Kim yn pacio’i bagiau yn barod i ymuno â Eurocamp!

June 12, 2015

KIM 4

Mae Kim Walker, myfyriwr Coleg Cambria yn falch dros ben i ennill swydd fel ‘Arweinydd Gwyliau’ gyda Eurocamp ar gyfer tymor yr Haf.

Mae’r myfyriwr 19 oed, sy’n gyn-ddisgybl yn Ysgol yr Alun, Yr Wyddgrug yn y broses o gwblhau ei chwrs Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 yn y coleg cyn iddi gychwyn ei hantur newydd gyda Eurocamp. Mae gan y cwmni, a gafodd ei sefydlu dros 40 mlynedd yn ôl, dros 180 o safleoedd gwyliau ledled Ewrop.

Dywedodd Kim sy’n edrych ymlaen yn arw at ei hanturiaethau:

“Rydw i wedi breuddwydio am weithio dramor ers oeddwn i’n blentyn bach. Mi fydd yn gyfle anhygoel.”

Ychwanegodd Kate Hawley, Darlithydd Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria:

“Mae Kim wedi gweithio’n galed yn y coleg ers tair blynedd i gyflawni pob prif gymhwyster, tra wrthi yn cwblhau cymwysterau ychwanegol mewn pynciau yn seiliedig ar ddiwydiant. Rydw i’n sicr y bydd Kim yn dychwelyd o dramor ac yn ennill swydd arall o fewn y diwydiant yn defnyddio ei holl nodweddion a’i sgiliau i wneud hynny.”

Bydd Kim yn gweithio efo Eurocamp tan ddiwedd mis Hydref a gallai cael ei lleoli ar unrhyw un o safleoedd y cwmni lle byddi’n cynorthwyo ymwelwyr.