Newyddion

John Yn Ennill Gwobr Peirianneg

October 24, 2014

John wins award

Mae John Paul Jones, cyn fyfyriwr HNC Peirianneg Fecanyddol, wedi ennill gwobr Myfyriwr Rhanbarthol y Flwyddyn Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

Mae John, sy’n dod o Wrecsam, newydd gwblhau ei gwrs rhan amser dwy flynedd yn y coleg tra’i fod yn parhau i weithio i’r Imperial Machine Company yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.

Cyflwynwyd ei wobr iddo gan Ron Faulkner, Cadeirydd Rhanbarthol IMechE, mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy.

MechE yw un o’r sefydliadau peirianneg proffesiynol sy’n cynyddu ei aelodaeth gyflymaf. Mae ei bencadlys yn Llundain, ond mae’n weithredol ledled y byd, gyda 1000,000 o aelodau mewn dros 140 o wledydd, mae ei waith wrth graidd y diwydiannau pwysicaf a’r rhai mwyaf deinamig.

Dywedodd Nick Tyson, Cyfarwyddwr Gweithredol  Peirianneg ac Adeiladu yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd fod John wedi ennill y wobr glodfawr hon ac rydyn ni’n dymuno’r gorau iddo i’r dyfodol.  Mae hefyd yn anrhydedd i ni fod un o’n myfyrwyr wedi cael ei gydnabod fel hyn gan IMechE”.