Newyddion

Jemma’n profi ei bod yn flaenllaw wrth ennill cystadleuaeth

April 4, 2012

Enillodd myfyriwr trin gwallt Coleg Iâl y wobr uchaf mewn ymgais i ddarganfod triniwr gwallt mwyaf addawol Cymru.

Brwydrodd Jemma Realey, 19 oed , o Langollen, sydd ar ail flwyddyn ei chwrs trin gwallt yng Ngholeg Iâl, yn erbyn myfyrwyr eraill o Gymru benbaladr i’w choroni’n enillydd cystadleuaeth trin gwallt Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Powys, Aberhonddu.

Gyda chynlluniau uchelgeisiol i agor ei salon trin gwallt ei hun yn y dyfodol yn Llangollen, y dref sy’n gartref iddi, mae Jemma wedi bod yn paratoi am yrfa yn y diwydiant er yn blentyn gan ymarfer ar ei theulu a’i ffrindiau.

Creodd Jemma argraff dda ar y beirniaid gyda’i chreadigrwydd a’i dawn i drin gwallt o dan bwysau cystadleuaeth gyda’i chyd-gystadleuwyr. Rhai o dasgau’r gystadleuaeth oedd lliwio’r gwallt i gyd, torri gwallt byr yn raddoledig a thasg gwallt i fyny, gyda Jemma’n dewis edrychiad glamoraidd i’r neuadd ddawns.

Wrth drafod ei llwyddiant, dywedodd Jemma: “Rwyf wedi dyheu am fod yn driniwr gwallt erioed. Gobeithio bydd ennill y gystadleuaeth hon yn fy helpu i fod yn fwy amlwg wrth geisio am swyddi’r flwyddyn nesaf. Byddwn wrth fy modd yn cael fy salon fy hun ryw ddiwrnod.”

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn hyrwyddo pwysigrwydd datblygu gweithlu tra medrus.