Newyddion

Gwobr JCB Fyd-eang i Brentis Coleg Iâl

February 3, 2012

Mae Coleg Iâl yn hynod o falch o’i brentis peirianneg, Daniel Biggs, sydd newydd ei ddyfarnu’n Brentis JCB y Flwyddyn am 2011 yn seremoni “Gwobrau Byd-eang” diweddar y cwmni.

Gan arddangos egni, brwdfrydedd ac uchelgais, cafodd Dan ddiwyd ei gydnabod am ei bresenoldeb a’i waith caled di-ail yn diwallu disgwyliadau JCB a dangos aeddfedrwydd ymhell y tu hwnt i’w oed.

Dywedodd Stuart Hughes, Cyfarwyddwr a Rheolwr Cyffredinol Trawsyriannau JCB: “Mae’r gystadleuaeth am Wobr Prentis JCB y Flwyddyn yn un ffyrnig ac mae llwyddiant Daniel yn gydnabyddiaeth deilwng o’i holl waith caled a’i ymdrech.”

Wrth amlygu ymroddiad at ansawdd a safonau uchel, dyma’r ail fraint i’w hennill gan brentis dawnus Iâl sydd hefyd wedi ennill gwobr gan “Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg” (EEF) sef “Cyflawniad Rhagorol gan Brentis Blwyddyn Gyntaf” dros Gymru a bellach bydd yn cynrychioli Cymru yn y rowndiau cenedlaethol terfynol yn Llundain.

“Rydym yn falch iawn dros Daniel,” meddai Graham Williams, Hyfforddwr/Mentor yng Ngholeg Iâl. “Mae’n hollol deilwng o’i wobrau ac maent yn amlygu ei egni clodwiw a’i benderfyniad i lwyddo.”

Gadawodd Dan argraff dda ar ei gyfoedion, ei gyflogwyr a’i diwtoriaid gan dreulio amser gyda’i gyd-brentisiaid a mabwysiadu eu cymhelliant. Mae ganddo enw da am ei ddiddordeb awchus a’i barodrwydd i ddysgu.