Newyddion

Jake yn fwch rhy Glyfafr!  

April 8, 2015

jake goat (2)

Bu Jake y bwch gafr Bagot yn creu pob math o drafferthion yn y Ganolfan Anifeiliaid Prin yng Ngholeg Cambria Llaneurgain. 

Mae Coleg Cambria o ddifrif ynglŷn â’i gyfrifoldebau drwy annog staff i ddefnyddio llai o ynni.  Cafodd hyn ei gydnabod ledled y DU trwy wobrau cynaliadwyedd yr Ymddiriedolaeth Garbon a’r Ddraig Werdd. Mae diffodd y goleuadau i arbed ynni yn arfer cyffredin o amgylch y coleg.  Ond mae’r gofalwyr wedi rhoi gwybod sawl gwaith bod y goleuadau yn cael eu gadael ymlaen yn ysgubor y geifr.  Mae’r staff yn bendant eu bod yn eu diffodd.  Roedd Wendy Gacem, rheolwr dryslyd y Ganolfan Anifeiliaid, yn dechrau amau mai ysbryd neu dresbaswyr oedd ar fai, nes iddi ganfod y gwir!

Daliwyd Jake yr afr wrthi’n rhoi’r goleuadau ymlaen yr wythnos hon.  Roedd staff yn gweithio yn yr ysgubor pan oleuwyd y lle.  Wrth iddyn nhw droi o gwmpas gwelwyd bod Jake wedi dringo i ben ei resel a gwthio swîts y golau gyda’i gyrn!

“Roedd yn rhyddhad nad tresbaswyr nac ysbrydion oedden nhw,” dywedodd Wendy Gacem ac mae staff gofal anifeiliaid yn falch nad ydynt bellach yn cael eu dwrdio am adael y goleuadau ymlaen.  Mae Jake wedi bod yn gymeriad digywilydd ers iddo gyrraedd, a bydd yn aml yn neidio i ferfa i gael ei wthio o gwmpas.’

Ond maddeuwyd i Jake oherwydd daeth yn dad balch i efeilliaid myn gafr fenyw yr wythnos ddiwethaf.

Mae’r coleg hefyd yn falch o gael bod yn bridio’r geifr prin iawn hyn, sydd yn nosbarth yr anifeiliaid mewn perygl ar Restr Wylio’r Ymddiriedolaeth Goroesiad y Bridiau Prin.

Level 1 student Rianne Thomas with Tilly one of Jake's bagot kids (2)