Newyddion

Hybu a Dathlu Addysg Oedolion yn Wrecsam

January 29, 2014

Adult-Learning-Festival

Mae ymagwedd newydd cyffrous tuag at hybu Addysg Oedolion wedi ei lansio gan NIACE Dysgu Cymru yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli, ym mhresenoldeb Maer a Maeres Wrecsam a Ken Skates AC Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru.

Mae’n ymwneud â chreu Grwpiau Gwyliau Dysgu ar draws Cymru i hybu a dathlu addysg oedolion, a hynny trwy gynnal tri ymgyrch blynyddol yn cynnwys Wythnos Addysg Oedolion. Nod y digwyddiadau yma yw rhoi cyfle i oedolion gymryd rhan mewn dysgu, trwy gyfres o weithgareddau byr.

Atgyfnerthodd Ken Skates AC, a oedd yn bresennol yn rhinwedd ei swydd fel Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg gefnogaeth Llywodraeth Cymru i Addysg Oedolion, cyn mynd ymlaen i ganmol Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam.

Yn bresennol yn y digwyddiad roedd Grahame Wynn, cyn-ddysgwr yng Ngholeg Cambria a enillodd wobr ysbrydoli NIACE Dysgu Cymru yn gynharach yn y flwyddyn am ei gyflawniadau eithriadol. Siaradodd Grahame yn y digwyddiad gan annog eraill i gymryd rhan mewn dysgu, gan sôn am y manteision, nid yn unig iddo ef ei hun ond hefyd i’r gymuned.

Dywedodd Kevern Kerswell Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Dysgu yn y Gymuned yng Ngholeg Cambria “Mae’r Grŵp Gwyliau Dysgu yn rhoi cyfle i’r holl ddarparwyr yn Wrecsam ymestyn ac ymgysylltu a hyd yn oed mwy o ddysgwyr. Mae dysgu ar gyfer pob oedran ac rydym yn croesawu’r datblygiad newydd cyffrous hwn sy’n fuddiol i oedolion ar draws y sir.”

Cadeirir a chydlynir y grŵp gan Jon Sankey o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Dywedodd “Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid presennol, sefydliadau a grwpiau newydd i ddatblygu ffyrdd newydd i bobl allu cymryd rhan mewn dysgu o bob math”

 

Yr her gyntaf i’r grŵp oedd trefnu ymgyrch ‘Blwyddyn Newydd Cychwyn Newydd’ NIACE, cyn mynd ymlaen i drefnu Wythnos Addysg Oedolion a fydd yn cymryd lle o 14eg o Fehefin 2014.

Tags: , , ,