Newyddion

Hwyl yr Ŵyl yng Ngholeg Cambria

December 23, 2013

Image

Yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiadau Nadoligaidd yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy a Choleg Cambria Llaneurgain er mwyn codi arian ar gyfer elusen fabwysiedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ’r Eos, Sant Cyndeyrn a Thŷ Gobaith).

Cynhaliwyd Marchnad Nadolig ar safle Llaneurgain lle’r oedd dros 30 o stondinau yn gwerthu gemwaith ac ategolion, peintio wynebau a thatŵau, a lluniaeth. Cafodd y plant gyfle i ymuno yn nhrywydd Siôn Corn ac ymweld ag ef yn y groto. Roedd cyfle i ymwelwyr hefyd weld yr anifeiliaid yn y ganolfan anifeiliaid bach. Llwyddwyd i godi swm anhygoel o £1,494.54 ar gyfer Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Digwyddiad Siopa Nadolig a gafwyd yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. Roedd tocyn mynediad yn cynnwys mynediad, raffl,  a lluniaeth. Roedd amrywiaeth o stondinau yn gwerthu anrhegion, crefftau, colur, gemwaith, dillad, teganau a fferins. Llwyddwyd i godi cyfanswm o £717.84.

Dywedodd Nicola Moore Cydlynydd Marchnata Coleg Cambria “Roeddem yn falch o weld cymaint o wynebau cyfarwydd o’r gymuned leol yn ein digwyddiadau Nadolig. Bu i’r staff a myfyrwyr weithio’n galed, a chafwyd llawer o hwyl. Roedd yn gyfle i brynu’r anrhegion bach arbennig hynny nad oes modd dod o hyd iddynt ar y stryd fawr. Rydym hyd yma wedi llwyddo i godi swm anhygoel o arian ar gyfer Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Tags: