Newyddion

Hwyl yr Ŵyl yn Llysfasi

November 26, 2012

Mae myfyrwyr a staff Coleg Llysfasi wrthi’n brysur yn rhoi’r trefniadau terfynol at ei gilydd ar gyfer eu Ffair Nadolig.

Mae’r ffair yn cael ei gynnal Dydd Iau Rhagfyr 6ed yng Ngholeg Llysfasi Rhuthun rhwng 1 o’r gloch a 7 o’r gloch ac mae croeso cynnes i bawb. Bydd holl elw’r ffair yn mynd tuag at elusen eleni sef ‘ British Heart Foundation Cymru’.

Fel rhan o’r digwyddiad bydd cyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig gan y bydd stondinau amrywiol yn gwerthu cynnyrch cartref, crefftau, llyfrau, teganau a llawer, llawer mwy. Yn ogystal â hyn bydd cyfle i ymlacio a chael gwneud eich gwallt neu ewinedd gan fyfyrwyr a staff Hyfforddiant Wrecsam.

Bydd nifer o gystadlaethau gwahanol yn cymryd lle yn ystod y diwrnod yn ogystal â raffl gyda gwobrau gwych i’w hennill.   Bydd lluniaeth ysgafn ar gael i ymwelwyr a bydd ysgolion cynradd yn perfformio carolau Nadolig.

Bydd cyfle i’r ymwelwyr iau ymweld â groto Sïon Corn a gwylio drama’r Geni fydd yn cynnwys myfyrwyr o’r coleg ac anifeiliaid y fferm. Bydd Mr Hearty, masgot Sefydliad y Galon ynghyd a Peppa Pinc yn bresennol hefyd.

Dywedodd Helen Wright Is-Bennaeth a Rheolwraig Safle Coleg Llysfasi “Yn dilyn llwyddiant y llynedd rydym yn falch o fod yn cynnal y digwyddiad yma eleni gyda’n myfyrwyr ar gyfer ysgolion lleol a’r gymuned. Mae’n gyfle gwych i wneud ychydig o siopa Nadolig ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb i’r safle a chodi arian ar gyfer yr elusen deilwng yma.”

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Choleg Llysfasi ar 01978 790263.