Newyddion

Hwyl yr Ŵyl yn Llysfasi

November 28, 2014

Ffair Nadolig Llysfasi

Mae myfyrwyr a staff Coleg Cambria Llysfasi wrthi’n brysur yn rhoi’r trefniadau terfynol at ei gilydd ar gyfer eu Ffair Nadolig a fydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 4ydd o Ragfyr.

Mae croeso cynnes i ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a’r cyhoedd yn gyffredinol ddod draw i’r Ffair a fydd yn cymryd lle rhwng 1yp a 7yh. Bydd holl elw’r ffair yn mynd tuag at elusen fabwysiedig y coleg sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Bydd cyfle i ymwelwyr wylio drama’r Geni a fydd yn cynnwys myfyrwyr o’r coleg ac anifeiliaid o’r fferm. Bydd ysgolion cynradd lleol hefyd yn perfformio carolau Nadolig yn y digwyddiad.

Bydd cyfle i’r plant ymweld â groto Siôn Corn a mynd i weld yr anifeiliaid yn yr Uned Gofal Anifeiliaid. Bydd cyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig gan y bydd stondinau amrywiol yn gwerthu cardiau, crefftau pren a thecstilau ymysg pethau eraill. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael i ymwelwyr yn cynnwys cynnyrch a danteithion cartref, a bydd cyfleoedd gwneud crefftau a nifer o gystadlaethau gwahanol a rafflau yn cymryd lle yn ystod y diwrnod.

Dywedodd Andy Read Dirprwy Gyfarwyddwr yn Llysfasi:

“Rydym eisiau adeiladu ar lwyddiant y llynedd a ddaeth a’r coleg a’r gymuned leol at ei gilydd.

“Mae llawer o waith yn mynd mewn i’r digwyddiad, gan staff a myfyrwyr, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb i’r safle a’u gweld yn mwynhau’r gweithgareddau a fydd yn cymryd lle trwy gydol y prynhawn a min nos”

Bydd y Ffair yn cael ei chynnal o 1yp tan 7yh ac mae mynediad am ddim. I gael mwy o wybodaeth neu wneud ymholiadau ynglŷn â chael stondin yn y ffair ffoniwch Dderbynfa Coleg Cambria Llysfasi ar 01978 790263 .