Newyddion

Hwyl Gyda’r Môr-ladron ym Meithrinfa Coleg Cambria

January 27, 2015

Toybox Pirate

Roedd Meithrinfa Coleg Cambria yn lleoliad ar gyfer antur gyda môr-ladron yn ddiweddar, diolch i ymweliad gan dîm Artistiaid wrth eu Gwaith Clwyd Theatr Cymru.

Rhannwyd y prynhawn o hwyl môr-ladron gyda phlant Ystafell Ceiliog Rhedyn y feithrinfa.  Cafodd y plant, a oedd dim ond 3-4 oed, wisgo fel môr-ladron i wylio’r tîm proffesiynol yn actio’u stori.  Fel rhan o’r hwyl, mwynhaodd y plant ifanc llawn cyffro, bicnic roeddent wedi helpu i’w baratoi hefyd, a chymryd rhan mewn helfa drysor.

Dywedodd Pamela Quinn, Dirprwy Reolwr y Feithrinfa yng Ngholeg Cambria. “Mae’r plant wedi mwynhau’r perfformiad yn fawr iawn ac roeddent wedi cyffroi’n lân pan gynhalion ni’r helfa drysor.”

Daeth Artistiaid wrth eu Gwaith y Theatr i’r Coleg fel rhan o brosiect arloesol gyda Chyngor Tref Cei Connah i ddod â theatr, cerddoriaeth a’r celfyddydau i’r gymuned.  Nod y prosiect o’r enw “TheWord” yw galluogi cynnal theatr, cerddoriaeth a’r celfyddydau yn lleol yn y gymuned.

Pirate