Newyddion

Hwyl a Sbri gyda Sanau!

November 4, 2013

Llun o staff a phlant Toybox yn gwisgo sanau gwirion!

Mae plant a staff Meithrinfa Toybox Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy a Meithrinfa Coleg Cambria Iâl Parc y Gelli wedi bod yn cael hwyl a sbri’r mis hwn, ac wedi codi arian ar gyfer elusen ddewisedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos).

Ar gyfer digwyddiad codi arian cyntaf y flwyddyn academaidd, a drefnwyd gan Hosbis Tŷ’r Eos, cafodd y plant a’r staff hwyl yn gwisgo sanau gwirion am y dydd. Bu i rieni a staff gyfrannu £1 yr un i’r elusen a chafwyd hwyl yn cymharu gwahanol fathau o sanau. Cymerodd nifer o fusnesau eraill ran yn y digwyddiad hefyd.

Dywedodd Ann Johnson Rheolwraig y Feithrinfa: “Cafodd y plant hwyl yn cymharu eu sanau – rhai ohonynt gyda lluniau arwyr, rhai yn rhai lliwgar, eraill yn debyg i esgidiau, rhai dychrynllyd a rhai streipiog. Rydym yn edrych ymlaen yn awr at y digwyddiadau codi arian eraill yr ydym wedi eu trefnu, er mwyn codi arian i Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru”.

Tags: