Newyddion

Hwyl a Sbri gyda Sanau yng Ngholeg Cambria

October 23, 2014

Silly sock day

Mae plant a staff Meithrinfa Toybox Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn cael hwyl yn gwisgo sanau gwirion am y dydd  i godi arian ar gyfer elusen ddewisedig y coleg sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yw’r unig elusen yn y DU sy’n ymroi i wella ansawdd bywyd a siawns goroesi’r saith o bobl ifanc 13 i 24 oed sy’n cael diagnosis o ganser bob dydd.

Mae’r elusen yn ariannu ac yn adeiladu unedau arbenigol mewn ysbytai’r GIG ac yn darparu staff penodol. Maent yn dod â phobl ifanc at ei gilydd fel y gellir eu trin gan arbenigwyr canser yr arddegau yn y lle gorau ar eu cyfer.

Dywedodd Ann Johnson Rheolwraig y Feithrinfa:

“Cafodd y plant hwyl yn cymharu eu sanau – rhai ohonynt gyda lluniau arwyr, rhai yn rhai lliwgar, eraill yn debyg i esgidiau, rhai dychrynllyd a rhai streipiog. Rydym yn edrych ymlaen yn awr at y digwyddiadau codi arian eraill yr ydym wedi eu trefnu, er mwyn codi arian i Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau”.

 Silly socks 2