Newyddion

Rhaglenni Llety yn y Cartref a Chyfeillio Iâl yn cyflwyno gwir ddiwylliant y DU i Grwpiau o Wlad Thai

November 12, 2012

Bu myfyrwyr Coleg Iâl a disgyblion Ysgol Clywedog yn cyfnewid diwylliant ac yn gwneud ffrindiau am oes gyda dysgwyr o Wlad Thai.

Croesawodd tîm Rhyngwladol Coleg Iâl dri grŵp o fyfyrwyr o Wlad Thai trwy asiantaeth Universal Cultural Education (UCE) i gael profiad o’r iaith Saesneg a diwylliant y wlad. Arhosodd pum deg naw o fyfyrwyr a tri o athrawon ar raglen “Llety yn y Cartref” y Coleg gan roi cyfle unigryw iddyn nhw i ddysgu am fywyd yn y DU, y diwylliant a’r bywyd teuluol yma wrth ddatblygu eu sgiliau Saesneg a gwneud ffrindiau am oes.

Rhyngweithiodd myfyrwyr Gwlad Thai gyda dysgwyr Coleg Iâl yn ystod eu cyfnod yn Wrecsam gan ymuno mewn cyrsiau gan gynnwys arlwyo ac astudiaethau busnes.

“Eleni, ffurfiwyd partneriaeth newydd gydag Ysgol Clywedog ac ymunodd 35 o fyfyrwyr Gwlad Thai â gweithdrefn gyfeillio dros gyfnod o bythefnos gan gysylltu myfyrwyr Gwlad Thai â disgyblion Ysgol Clywedog,” meddai Simon Hughes, Rheolwr Cyllido Materion Rhyngwladol a Chyfnewid Coleg Iâl. “Treuliodd myfyrwyr Gwlad Thai a’r DU amser gyda’i gilydd yn cyfnewid gwybodaeth ddiwylliannol, gan ymuno mewn dosbarthiadau a chymdeithasu amser cinio.”

Roedd Coleg Iâl ac Ysgol Clywedog wrth eu bodd â llwyddiant y rhaglen ac yn awyddus i rannu gweithgareddau cyfnewid yn y dyfodol. Cynhaliwyd Noson Thai ym mwyty poblogaidd Rendezvous Coleg Iâl gan fyfyrwyr Gwlad Thai i gloi’r ymweliad. Fe’i hystyriwyd yn barti ffarwel neu ddiolch i gadarnhau’r berthynas a’r cyfeillgarwch a ffurfiwyd rhwng y myfyrwyr a’r teuluoedd croeso; cyflwynodd myfyrwyr Gwlad Thai berfformiad mewn gwisg draddodiadol Gwlad Thai gan weini bwyd o Wlad Thai.