Newyddion

Mynnwch Wyliau yng Nghymru a Helpwch yr Economi, meddai Teithiau Iâl

March 1, 2012

Dyma’r neges gan Dîm Teithio Coleg Iâl yn eu Hyrwyddiad Gŵyl Ddewi wrth iddynt gyfarch eu cwsmeriaid yn Gymraeg a hybu eu hasiantaeth deithio “Teithiau Iâl”.

Mae’r asiantaeth deithio ar agor i’r cyhoedd a chyniga wasanaeth dwyieithog cyfeillgar i helpu cwsmeriaid gyda’u holl anghenion teithio yn ei siop deithio fodern a lliwgar ar gampws Parc y Gelli’r Coleg.

“Rydym yn un o’r ychydig asiantaethau teithio sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg” meddai Goruchwyliwr y Siop Deithio, Kay Lee, lle mae’r holl fyfyrwyr yn dilyn cwrs Cymraeg yn y Gweithle ochr yn ochr â’u cymwysterau Teithio a Thwristiaeth.

Gobaith Kay a’r tîm yn Iâl yw y bydd sgiliau Cymraeg eu myfyrwyr yn eu cynorthwyo i gael gwaith yn niwydiant twristiaeth Cymru wedi iddyn nhw adael y Coleg. “Mae gennym gysylltiadau cryf â thwristiaeth yng Nghymru, ac fe aiff ein myfyrwyr ar leoliad i barciau gwyliau fel Greenacres, lle byddant yn cyfarfod a chyfarch cwsmeriaid yn Gymraeg.”

Yn y llun o’r chwith i’r dde: myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Ashleigh Ulrich and Jose Carvallo gyda Craig Price a Levi Evans rhai o’r cwsmeriaid.