Newyddion

Hofrennydd yn glanio yng Ngholeg Cambria i nodi dechrau partneriaeth elusen newydd

September 7, 2016

Group photo Staff and students

Ar ôl casglu’r swm anhygoel o £88,632 ar gyfer Cymorth Canser Macmillan y llynedd, mae Coleg Cambria wedi cyhoeddi mai ei elusen am 2016-2017 fydd Ambiwlans Awyr Cymru.  Dathlwyd hyd gyda digwyddiad ymwybyddiaeth ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg yr wythnos hon.

 

Cafodd y staff a’r myfyrwyr weld un o hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru yn agos atynt gan ei fod wedi glanio ar gampws y coleg ddydd Mercher (7 Medi), fel rhan o daith noddedig i helpu i gynyddu gwybodaeth am y gwasanaeth.

 

Roedd Huw HEMS, masgot elusen Ambiwlans Awyr Cymru hefyd yn bresennol yn y digwyddiad, yn ogystal â staff Ambiwlans Awyr Cymru a oedd wrth law i sgwrsio â staff a myfyrwyr am y gwasanaeth hanfodol y mae’r elusen yn ei ddarparu.

 

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Cambria yn codi miloedd o bunnoedd i elusennau bob blwyddyn trwy eu rhaglen helaeth o ddigwyddiadau casglu arian, gan gynnwys casgliadau bwcedi a heriau corfforol blinedig.  Maent bellach yn brysur yn cynllunio heriau arloesol a blinderus ac maent yn  benderfynol o godi hyd yn oed rhagor o arian ar gyfer elusen newydd y flwyddyn.

Children from Toybox with Hems Huw

Dywedodd Anna Evans, Rheolwr Corfforaethol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru:

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cael ein dewis gan Goleg Cambria eleni – ni allwn aros i ddechrau ar weithgareddau codi arian, a gweithio gyda’r coleg i gynyddu gwybodaeth am y gwasanaeth achub bywyd y gallwn ei ddarparu mewn argyfyngau meddygol brys.

“Mae gennym ni bedwar hofrennydd yn gweithio ledled Cymru, ac mae pob ohonyn nhw yno oherwydd y gefnogaeth codi arian rydyn ni’n ei gael gan gymunedau.

“Mae’n wych bod hofrennydd all-lein wedi cael ei noddi i ymweld â’r coleg ar y diwrnod, fel bod myfyrwyr a staff yn cael deall yr hofrenyddion a sut maen nhw’n gweithio.

“Mae’n anrhydedd i ni gael bod yn Elusen y Flwyddyn Coleg Cambria ac rydyn ni’n edrych ymlaen at 12 mis cyffrous o weithio gyda’n gilydd.”

 

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n hynod o gyffrous ein bod wedi dewis Ambiwlans Awyr Cymru fel ein helusen eleni. Rydyn ni’n annog ein holl fyfyrwyr a staff i gymryd rhan yn eu cymunedau lleol trwy weithgareddau gwirfoddol a gwaith codi arian ac rydyn n i’n edrych ymlaen unwaith eto eleni i ddechrau ar lu o ddigwyddiadau a heriau.

“Yn ddiweddar, rydyn ni wedi cynyddu’n sylweddol y symiau o arian rydyn ni wedi’i gasglu ar gyfer ein helusennau ac mae pawb sy’n gysylltiedig â’r coleg yn barod am flwyddyn brysur arall o godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.”

Students with Helicopter