Newyddion

Her y Gwanwyn 2014

April 7, 2014

Calon Lan - AS Music

Gan fod Cymru yn enwog drwy’r byd am ei dawn rygbi, ac yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, penderfynwyd gosodwyd her arbennig i fyfyrwyr a staff Coleg Cambria yn ddiweddar, sef dysgu’r emyn enwog Calon Lân mewn wythnos!

Roedd yr her yn cyd-fynd ag ymgyrch BBC Cymru, i bobl Cymru ddysgu’r emyn a’r anthem rygbi fel rhan o Bencampwriaeth Chwe Gwlad 2014.

Er ei bod wedi cael ei chyfansoddi yn yr 19eg ganrif, mae’r emyn dal yn boblogaidd gyda chefnogwyr rygbi, ac yn cael ei chanu gydag angerdd cyn pob gêm ryngwladol.

Cafwyd ymateb da iawn gan fyfyrwyr a staff ar draws y coleg gyda sawl grŵp yn cystadlu. Y criw ddaeth i’r brig oedd y criw AS Cerdd ar safle Iâl a oedd wedi dysgu’r emyn mewn harmoni pedwar rhan, dan arweiniad Tim Jones, Darlithydd Cerdd.

Dywedodd Tim Jones: “Cafodd y myfyrwyr fwynhad mawr wrth ddysgu’r emyn yma ac roedd hefyd yn ffordd o godi ymwybyddiaeth am Gymru a’i diwylliant”.