Newyddion

Her y Byrgyr Gorau yng Ngholeg Cambria

February 26, 2015

sTUDENTS

Cynhaliwyd rownd derfynol y gystadleuaeth Byrgyr Gorau Wrecsam yn ddiweddar ym mwyty Rendezvous yng Nholeg Cambria

Roedd myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo wrth eu boddau i fod yn rhan o’r digwyddiad a welodd y tri a gyrhaeddodd y rown derfynol yn cystadlu mewn ‘cook off’ yng ngheginau’r bwyty.

Cyflwynwyd bob byrgyr i banel o chwe beirniad, a oedd yn cynnwys staff y coleg, ar gyfer blasu swyddogol a beirniadu.

Yr enillydd oedd byrgyr cig oen a baratowyd gan Martin Roberts uwch gogydd y Royal Oak, Bangor-is-y-coed, hawliodd y Mulberry Inn, Llwynmawr yr ail safle a Cygnets, Pontfadog y trydydd.

Cynhaliodd Julia Jones, y Dirprwy Cyfarwyddwr Cwricwlwm yng Ngholeg Cambria, gyflwyniad byr i gynrychiolwyr o fusnesau lleol a oedd yn bresennol yn y digwyddiad yn sôn am y cyrsiau sydd ar gael yn y coleg, gyda’r nod o ddatblygu cysylltiadau pellach gyda chyflogwyr a chyfleoedd dysgu yn y gwaith.

Roedd  Patryk Klyszejko, myfyriwr arlwyo sy’n 19 oed ac yn byw yn Wrecsam wedi mwynhau’r digwyddiad yn fawr iawn, dywedodd:

“Mae wedi bod yn ddigwyddiad diddorol i ni, mae’n dda i weld y dulliau gwahanol yn ogystal â’r gwahanol fathau o fyrgyrs sydd wedi cael eu creu.”

sTAFF