Newyddion

Her Tîm Gweithgynhyrchu yng Ngholeg Cambria

October 9, 2014

ManufacturingTeamChallengeDryRun

Cynhaliwyd sesiwn baratoi ar gyfer World Skills UK yng Ngholeg Cambria Ffordd y Bers yn ddiweddar, yn barod ar gyfer y rownd derfynol genedlaethol y mis nesaf.

Cymerwyd rhan mewn sesiwn ymarfer ar y safle gan gwmni cerbydau modur, Calsonic Kanesi, o Lanelli a Carnaud Metal Box, cwmni gweithgynhyrchu uwch sy’n gwneud caniau o Swydd Efrog, wrth iddynt baratoi ar gyfer y gystadleuaeth Her Tîm Gweithgynhyrchu a fydd yn cael ei gynnal yn y NEC Birmingham.

Mae WorldSkills DU yn ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion i fod yn uchelgeisiol wrth iddynt ddatblygu eu crefft i’r lefel uchaf un. Cynlluniwyd y cystadlaethau cenedlaethol i brofi sgiliau’r cystadleuwyr mewn nifer o feysydd hanfodol sy’n dangos rhagoriaeth yn y fasnach a ddewiswyd ganddynt.

Mae’r Her Tîm Gweithgynhyrchu yn ymwneud â dylunio a gweithgynhyrchu cydosodiadau cyfarpar. Disgwylir i’r cystadleuwyr lunio dogfennau ar gyfer y prosiect ac arddangos eu sgiliau ymarferol. Mae’n rhaid i’r tîm ddefnyddio offer a chyfarpar amrywiol, cyfathrebu, rhifedd, meddwl yn feirniadol, mathemateg, gwyddor gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddol, a chreadigrwydd, yn ogystal â dangos eu gallu i weithio’n dda fel tîm. Trefnir y gystadleuaeth gan Semta, ar y cyd â phartneriaid yn y diwydiant.

Dywedodd Geoff Spencer, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Peirianneg, “Mae’n wych bod World Skills UK wedi dewis Coleg Cambria fel lleoliad i baratoi ar gyfer eu cystadleuaeth. Rydyn ni’n dymuno pob hwyl i’r ddau dîm yn yr Her Tîm Gweithgynhyrchu yn y Sioe Sgiliau ym mis Tachwedd.”