Newyddion

Her Peirianneg Tractor Bychan

July 31, 2014

Tractor

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi wedi bod yn brysur yn creu tractor bychan o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu.

Dechreuodd myfyrwyr y tir greu’r tractor o ddarnau gwastraff a chydrannau y gellid eu hailgylchu a oedd yn y gweithdy. Mae David Hughes a John Watkins, sy’n aelodau o staff, wedi bod yn brysur yn rhoi gorffeniad cywrain i’r tractor cyn iddo gael ei arddangos yn y sioeau amrywiol y bydd y coleg yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

Bydd y tractor yn cael ei arddangos, ond bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio fel pos peirianyddol gan ei fod yn dod yn ddarnau, a chaiff ymwelwyr eu herio i’w roi yn ôl at ei gilydd eto.

Meddai John, sy’n Hyfforddwr/Arddangoswr yn y coleg:

‘’Mae hwn wedi bod yn brosiect cyffrous i’r myfyrwyr, ac yn ffordd wych o weld sut y gallwch greu rhywbeth o ddeunyddiau yn y gweithdy y gellir eu hailgylchu.

“Mi fydd yn wirioneddol dda i gael rhywbeth cyffyrddadwy fel hwn i’w arddangos yn y digwyddiadau amrywiol i amlygu’r gwaith yr ydym yn ei wneud ar safle Llysfasi.’’