Newyddion

Her Elusennol y Pump Mawr yn denu Graham

September 15, 2014

Grahamv3

Derbyniodd tiwtor TG Coleg Cambria, Graham Goulbourne, her beryglus iawn i godi bron i £1,200 er budd elusen y coleg ym Marathon y Pump Mawr yn Ne Affrica.

Cynhelir marathon y pump mawr yng nghanol bywyd gwyllt safana Affrica. Yng ngwir ysbryd Cambria, llwyddodd Graham, y rhedwr brwd a’r tiwtor TG, i redeg 26.2 milltir mewn heldir brydferth yn Ne Affrica i godi arian er budd “Apêl Elusennol Hosbisau’r” coleg. Cafodd ei noddi ar gyfer yr her hynod gyffrous mewn gwarchodfa yn llawn llewod gwyllt, crocodeilod, rhinoserosau ac eliffantod – gyda’r cystadleuwyr yn gallu dod ar draws unrhyw rai ohonynt wrth redeg y ras.

“Cymerodd hi dair awr a hanner i ni yrru dros y cwrs mewn jîps saffari y diwrnod cynt! Rhedodd yr enillydd y ras mewn amser anhygoel o 3:23 awr, ond doedd dim angen llun i wahanu’r cyntaf a’r ail gan i’r ail redwr gyrraedd 45 munud yn ddiweddarach,” gwenodd Graham, sydd eisoes yn cynllunio ar gyfer ei heriau nesaf. “Rwy’n gobeithio rhedeg yn Efrog Newydd yn 2015 fel fy her elusennol nesaf, a’m marathon nesaf fydd un Eryri mewn 6 wythnos.”

Cytuna ei noddwyr fod ei lwyddiant yn anhygoel, gyda’r tymheredd o gwmpas 23-24 gradd a’r amodau dan draed yn heriol iawn, yn amrywio o dywod meddal i welyau afonydd yn llawn cerrig enfawr. Roedd yr uchder, sef 4700 troedfedd o’r dechrau, hefyd yn golygu ei fod yn anodd anadlu gan fod yr aer yn denau iawn.

Yn diwtor coleg ymroddedig ar safle Iâl ac yn frwd dros gefnogi elusennau, mae Graham wedi rhedeg nifer o rasys marathon er budd Tŷ’r Eos gan gynnwys Athen yn 2012 a hanner marathon Caer yn 2011. Rhedodd farathon Eryri yn 2013 a phenderfynodd bod angen her pellach wrth gofrestru ar gyfer Marathon y Pump Mawr.