Newyddion

Her Canŵio Llyn Tegid

July 22, 2015

Bala lake 2

Cwblhaodd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus o Goleg Cambria yr Her Canŵio Llyn Tegid olaf yn ddiweddar er budd elusen ddewisedig y coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Hwn oedd uchafbwynt taith breswyl dros wythnos yng nghanolfan yr Urdd, Glan-llyn. Cafodd myfyrwyr o safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau Canŵio, Ceufadu, Hwylio, Adeiladu Rafft, Cerdded Mynyddoedd, Saethyddiaeth a Her Cyfeiriannu Canŵio fin nos.

Cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i ddatblygu a gwella eu sgiliau iaith Gymraeg yn ystod y gweithgareddau. Hon oedd y drydedd daith breswyl i gael ei chynnal ar y cyd rhwng y ddau safle sydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac wedi profi i fod yn ddull poblogaidd iawn rhwng y ddau grŵp o ddysgwyr.

Llwyddwyd i godi bron i £2000 er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Dywedodd Alan Lowry, Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus:

“Roedd hyn yn gyfle gwych i ddysgwyr o Wrecsam a Glannau Dyfrdwy weithio gyda’i gilydd. Cawson nhw wythnos gyfan o weithgareddau, cyfle i weithio’n galed i gwblhau’r tasgau a  chodi swm sylweddol o arian ar gyfer elusen y coleg.”

bala canoe fundraising