Newyddion

Henry V yng Ngholeg Cambria

April 14, 2016

Cast of Henry V with Tamara Harvey, David Jones and Derek Martin

Mae Coleg Cambria wedi comisiynu cynhyrchiad o un o ddramâu mwyaf enwog Shakespeare i goffáu 400 mlynedd ers ei farwolaeth.

Bydd myfyrwyr ail flwyddyn y Celfyddydau Perfformio, gan weithio gyda’r cyfarwyddwr proffesiynol, Derek Martin, yn cyflwyno stori byddin garpiog Prydain yn ymladd yn erbyn llu nerthol Ffrainc ym Mrwydr Agincourt. Cyfuniad o gomedi, trais, dagrau, a darnau o waith gorau Shakespeare gyda cherddoriaeth a thechnegau aml-gyfrwng, yn y dehongliad cyfoes hwn o’r ddrama.

Bydd Henry V yn cael ei berfformio yn Theatr Iâl, ar safle Coleg Cambria Iâl y penwythnos nesaf gyda pherfformiad arbennig ychwanegol yn Theatr Clwyd ym mis Mai.

Daeth Tamara Harvey, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd, i’r coleg yr wythnos hon i weld yr ymarferion terfynol a dywedodd:

“Mae’n wych ein bod ni’n hyrwyddo ein perthynas gyda Choleg Cambria ac rydyn ni’n falch iawn o gael croesawu eu cynhyrchiad o Henry V i Theatr Clwyd yn ystod y flwyddyn hon o ddathlu Shakespeare.

“Roedd cael treulio prynhawn yn gwrando ar y lleisiau ifanc hyn yn llefaru ei eiriau yn ffordd wych o’n hatgoffa sut mae pob cenhedlaeth yn gallu dod o hyd i’w dull ei hunain i gyflwyno’r hanesion bytholwyrdd hyn.

Dywedodd David Jones OBE DL, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Roedd yn bleser cael croesawu Tamara Harvey i’r coleg ac rydyn ni wrth ein bodd bod ein partneriaeth gyda Theatr Clwyd yn datblygu fel hyn. Mae’n gyfle gwych i’n myfyrwyr cael perfformio mewn theatr mor ardderchog.

“Rydyn ni’n falch iawn hefyd ein bod yn gallu coffáu pen-blwydd marwolaeth Shakespeare gyda pherfformiadau o Harri V ac ar ôl gweld yr ymarferion yr wythnos hon, rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y perfformiadau terfynol.

” Dywedodd y Cyfarwyddwr Derek Martin, y mae ei waith wedi cael ei lwyfannu yn Theatr Clwyd:

“Mae hi wedi bod yn wych cael gweithio gyda’r myfyrwyr yng Ngholeg Cambria – mae eu brwdfrydedd a’u creadigrwydd yn wirioneddol ysbrydoledig.

“Dwi’n gwybod bod gan lawer o bobl ofn Shakespeare, oherwydd eu bod yn meddwl na fyddant yn ei ddeall ond mae’r ddrama hon yn berthnasol iawn i ni heddiw. Mae’n ymwneud yn rhannol â rhyfela rhyngwladol. Cawn weld colledion dynol trasig yn ogystal â sut mae Harri yn creu rhyfel i’w ddibenion gwleidyddol ef ei hun. Mae hyd yn oed rhywfaint o ‘sbin‘ yn dilyn y rhyfel, sy’n gwneud i’r cyfan deimlo’n gyfoes iawn.

“Ond, Harri V yw un o ddramâu mwyaf trawiadol a chyffrous Shakespeare. Mae angen i chi ddod i weld sut rydyn ni wedi gallu ail-greu tanio canon yn hynod o drawiadol! Cewch weld golygfeydd digrif, nifer o gymeriadau amrywiol gwych a chlywed areithiau grymus.”

Cynhelir perfformiadau Henry V yn Theatr Iâl ar safle Iâl Coleg Cambria, ddydd Iau 21 Ebrill, nos Wener 22 Ebrill a nos Sadwrn 23 Ebrill. Pob perfformiad i ddechrau am 7.00pm. Byddwn hefyd yn cyflwyno un sioe prynhawn am 2pm, dydd Sadwrn 23 Ebrill – ar ddiwrnod marwolaeth Shakespeare 400 mlynedd yn ôl.