Newyddion

Gŵyl Chwaraeon Anabledd yng Ngholeg Cambria

May 16, 2014

disability sports festival

Cynhaliodd Coleg Cambria Ŵyl Chwaraeon Anabledd ar safle Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar.

Noddwyd y digwyddiad gan Lyons Holiday Parks ac fe’i trefnwyd gan fyfyrwyr cyrsiau galwedigaethol mewn chwaraeon.

Daeth bron i 100 o fyfyrwyr sgiliau byw’n annibynnol o a safleoedd Laneurgain ac Iâl Coleg Cambria, ynghyd â disgyblion o Ysgol Sant Christopher, Wrecsam, i gymryd rhan mewn nifer o wahanol gampau, gan gynnwys criced, pêl-droed, rownderi, pêl-rwyd a bowlio.  Nod yr ŵyl oedd cynnig cip gwahanol ar chwaraeon yn yr ardal leol i fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol a hefyd eu helpu gyda’u sgiliau cymdeithasol trwy gyfarfod â phobl newydd.

Uchafbwynt y dydd oedd ymweliad gan Beverly Jones, enillydd medal efydd yng Ngemau Paraolympaidd 2012, i gyflwyno’r gwobrau.

Dywedodd y Darlithydd Chwaraeon Steve Pearson:

“Roedd yn ddigwyddiad anhygoel, ac roedd pawb a gymerodd rhan wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn.  Roedd yn wych gweld ein myfyrwyr chwaraeon yn gweithio gyda’r myfyrwyr byw’n annibynnol fel hyn.  Ac i gloi’r cyfan, roedd ymweliad Beverly Jones, sy’n athletwraig mor ddawnus, yn wir ysbrydoledig”.

Daeth yr ŵyl i’w therfyn gyda’r hyfforddwyr a’r rhai a gymerodd ran yn dawnsio’r ‘cha cha slide’ a dawnsdrefnau ‘dull Gangnam style’ eraill.