Newyddion

Gwobrau Ymdrech diwedd y tymor ar gyfer Myfyrwyr Wrecsam

July 28, 2015

Yale Endeavours Awards 2015 (2)

Cynhaliodd Cyfarwyddiaeth Addysg Gyffredinol Coleg Cambria Iâl seremoni arbennig unwaith eto eleni i wobrwyo myfyrwyr am eu hymdrech.

Mae’r Gwobrau Ymdrech Myfyrwyr wedi’u cynllunio i adnabod myfyrwyr o bob maes pwnc ar safle Iâl  sydd wedi dangos penderfynoldeb, ymroddiad ac ymrwymiad i’w hastudiaethau.

Ymysg yr enillwyr roedd Anastasia Arutyunyan, 18 oed o Frynhyfryd a enillodd y wobr Economeg. Mae Ana wedi ymroi ei hun yn gyson yn ystod ei chwrs Safon uwch ddwy flynedd, gan gynhyrchu gwaith rhagorol ac ennill graddau uchel. Mae wedi sicrhau lle, yn ddibynnol ar ei graddau terfynol, i astudio Economeg ym Mhrifysgol Warwick.

Aeth y gwobrau Hanes a Daearyddiaeth i Connor Beattie, sy’n 17 oed ac o Fwcle. Mae Conner hefyd yn astudio Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn y coleg. Mae Conner yn gyfrannwr gwych i drafodaethau yn y dosbarth ac mae ei frwdfrydedd yn amlwg ym mhob agwedd o’i waith. Mae ei ffocws, ei benderfynoldeb a’i ymrwymiad yn gosod y safon uchaf i’w gyd-fyfyrwyr ei ddilyn, ac yn ôl ei diwtoriaid mae’n bleser ei gael yn y dosbarth ac maent wedi mwynhau ei ddysgu.

Dywedodd Angela Woolrich, Cyfarwyddwr Gweithredol Addysg Gyffredinol a Gwasanaethau i Fusnes:

“Mae hyn yn ddigwyddiad arbennig sydd yn codi calonnau, mae’n adnabod ac yn dathlu gwaith caled ac ymroddiad ein myfyrwyr a’n staff ac yn bwysig iawn i ni fel Cyfarwyddiaeth Addysg Gyffredinol.”

“Mae gennym nifer o fyfyrwyr eithriadol a phob un wedi dangos cyfuniad o allu ac agwedd sy’n haeddu cydnabyddiaeth arbennig.”