Newyddion

Gwobrau Ymdrech diwedd y tymor ar gyfer Myfyrwyr Cambria

July 28, 2015

Deeside Endeavours Awards 2015 (2)

Cynhaliodd Cyfarwyddiaeth Addysg Gyffredinol Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy seremoni arbennig unwaith eto eleni i wobrwyo myfyrwyr am eu hymdrech.

Mae’r Gwobrau arbennig yma wedi’u cynllunio i adnabod myfyrwyr o bob maes pwnc o fewn y gyfarwyddiaeth sydd wedi dangos penderfynoldeb, ymroddiad ac ymrwymiad i’w hastudiaethau.

Ymysg yr enillwyr roedd Dawn Price, sy’n 21 oed ac o Fwcle. Enillodd Dawn wobr y Gyfraith am fod yn fyfyriwr uchelgeisiol sydd wedi gweithio’n galed ac sy’n ymfalchïo yn ei hastudiaethau.

Enillodd Jordan Manley, 17 oed o Gei Connah, y wobr Bioleg, am ganolbwyntio’n wirioneddol ar ei astudiaethau a gan ei fod yn fwy na pharod i helpu myfyrwyr eraill gyda’u hadolygu a’u hannog i astudio. Ac yntau yn ysgolor pêl-droed mae wedi gorfod canfod cydbwysedd rhwng hynny a’i bynciau safon uwch ond serch hynny mae wedi llwyddo bob amser i gwblhau gwaith ar amser.

Enillodd Amy Smethurst sy’n 18 oed ac o Gei Connah, y wobr Mathemateg. Mae ei thiwtoriaid yn disgrifio Amy fel mathemategwr gwych sy’n enghraifft berffaith o ddysgwr annibynnol sydd a’r gallu i reoli ei hastudiaethau yn gyflawn mewn modd sydd yn ei gwneud yn ased amhrisiadwy mewn gwersi ac yn esiampl i eraill.

Lewis Brown 17 oed o Fostyn oedd enillydd y wobr ar gyfer BTEC TG Lefel 2, a hynny am ei fod yn cyflwyno gwaith dosbarth ac aseiniadau ar amser, ac am fod ganddo bresenoldeb da a phob amser yn brydlon.

Dywedodd Angela Woolrich, Cyfarwyddwr Gweithredol Addysg Gyffredinol a Gwasanaethau i Fusnes:

“Mae hyn yn ddigwyddiad arbennig yn ein calendr blynyddol, mae’n adnabod ac yn dathlu gwaith caled ac ymroddiad ein myfyrwyr a’n staff ac yn bwysig iawn i ni fel Cyfarwyddiaeth Addysg Gyffredinol.”

“Mae gennym nifer o fyfyrwyr eithriadol a phob un wedi dangos cyfuniad o allu ac agwedd sy’n haeddu cydnabyddiaeth arbennig.”