Newyddion

Gwobrau Hyfforddeiaethau Cambria

July 16, 2015

Traineeships wrexham

Roedd dwy o fyfyrwyr Cambria, Shelby Williams a Jasmyn Humphreys, wrth eu boddau yn ddiweddar i dderbyn Gwobrau Hyfforddiaethau arbennig yn y coleg.

Enillodd Shelby, 17, o Goedpoeth,  wobr Dysgwr y Flwyddyn  2015 Hyfforddeiaethau  – Ymgysylltu. Bu Shelby ar Raglen Haf Hyfforddeiaethau ym mis Gorffennaf 2014 a bryd hynny nid oedd hi’n unigolyn hyderus iawn. Ond aeth ymlaen o hynny i r Prosiectau Phoenix  a Chwyldro gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gogledd Cymru.

Dywedodd Rachael Muia, Mentor Cyflogadwyedd yng Ngholeg Cambria Iâl:

“Cydnabuwyd gyriant personol rhagorol Shelby ar y rhaglen gan y Gwasanaeth Tân ac Achub ac fe’i gwahoddwyd yn ôl i gwblhau Gwobr yr Arweinydd, a chael cyfle i gefnogi ac arwain Hyfforddeiaethau eraill trwy eu rhaglenni personol eu hunain.

Dyfarnwyd y wobr Dysgwr y Flwyddyn 2015 Hyfforddiaethau  Lefel 1 i Jasmyn Humphreys,  19 oed o Lai.

Cwblhaodd Jasmyn Raglen Hyfforddeiaethau  Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn llwyddiannus ac mi wnaeth  hi barhau i weithio efo nhw ar leoliad am 18 mis yn rhoi cyngor i’r gymuned am wasanaethau amddiffyn rhag tân. Mi wnaeth hi weithio fel arweinydd o fewn Prosiect Phoenix ac mae hi’n hyfforddi myfyrwyr Hyfforddeiaethau eraill ar y Prosiect erbyn hyn.

Ychwanegodd Mentor Cyflogadwyedd , Carol Ann Probert,:

” I berson mor ifanc,  mae Jasmyn yn meddu ar allu i gyfathrebu â swyddogion yn y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ogystal â’i chyfoedion ei hun ac mae’n ennyn parch gan bawb mae’n gyfarfod. Cafodd hyn ei gydnabod yn ddiweddar hefyd gan y Prif Swyddog Tân a roddodd wobr arbennig iddi am ei chyflawniadau “.