Newyddion

Gwobr UCM Cymru ar gyfer Undeb y Myfyrwyr

May 28, 2015

NUS Award

Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl iddynt ennill gwobr Undeb Myfyrwyr gorau Addysg Bellach y Flwyddyn yng Ngwobrau Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru yn Llandrindod.

Mae Gwobrau UCM yn tynnu sylw at y gwaith mae cyrff myfyrwyr ac undebau yn ei wneud mewn addysg bellach ac mewn addysg uwch, gyda chyfle i ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am yr hyn maent yn ei wneud o ddydd i ddydd.  Roedd y gwobrau’n cynnwys wyth categori craidd – Undebau Myfyrwyr, Ymgyrchoedd, Menter, Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Amrywiaeth, Addysg, Swyddogion a Staff.

Roedd panel beirniaid Cymru ar gyfer 2015 yn cynnwys Katie Dalton, cyn Lywydd UCM Cymru a Rheolwr Materion Cyhoeddus presennol Gofal; Claire Roberts, Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd Colegau Cymru; a Gareth Evans, Gohebydd Addysg WalesOnline.

Coleg Cambria oedd yr unig sefydliad AB yng Nghymru i ennill gwobr mewn un o’r categorïau a bydd nawr yn mynd i rownd derfynol y DU yn awtomatig ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Suzanne Rinvolucri, Is-lywydd Myfyrwyr Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy:

”Rydyn ni’n falch iawn o bopeth mae Undeb y Myfyrwyr wedi ei wneud eleni ac rydyn ni’n gobeithio datblygu perthynas waith agosach fyth gydag UCM Cymru yn ystod y flwyddyn nesaf.”

Dywedodd Angela Penny, Cydlynydd Ymgynnwys Dysgwr: “Rwy’n hynod o falch o’r hyn mae’r myfyrwyr wedi ei gyflawni, ac mae ennill Gwobr UCM Cymru am Undeb y Myfyrwyr gorau mewn Addysg Bellach, yn cydnabod eu gwaith caled.”